Det er komiteen selv som velger sin leder for ett år av gangen. Avgjørelsen ble tatt i komiteens møte torsdag formiddag.

Jagland var på forhånd favoritt til å bli leder av Nobelkomiteen. Jagland er komiteens eneste mannlige medlem.

Kaci Kullmann Five er en av de fire kvinnene i komiteen. Hun ble valgt til ny nestleder på møtet torsdag.

De øvrige medlemmene i komiteen er Sissel Rønbeck, Inger-Marie Ytterhorn og Ågot Valle.

Underdirektør Mona Larsen-Asp ved Likestillings— og diskrimineringsombudet sa tidligere denne uken til ukeavisen Ny Tid at hun mener det nå var en gyllen sjanse til å velge en kvinne som ny leder av Nobelkomiteen.