— Jeg ble ikke kontaktet før gruppen ble nedsatt og vet ikke hvordan partiledelsen har tenkt i denne saken, sier Jagland til NTB.

— Synes du at du som partiets utenrikspolitiske frontfigur burde sittet i arbeidsgruppa?

— Jeg har ikke gjort meg noen tanker om det. Som leder av utenrikskomiteen har jeg ikke noe spesielt behov for å delta i en slik gruppe. Jeg vil uansett ta aktivt del i Europa-debatten, og får en lang rekke henvendelser om å skrive innlegg eller holde foredrag, sier Jagland, som er en helhjertet tilhenger av norsk EU-medlemskap.

Hanssen i spissen

En EU-gruppe på 11 medlemmer ble nedsatt av Aps sentralstyre mandag. Som tidligere varslet skal stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Bjarne Håkon Hanssen fra Nord-Trøndelag lede arbeidet.

Markante EU-motstandere som Trond Giske og Gry Larsen sitter i arbeidsgruppen. Som motvekt vil de blant annet få Jonas Gahr Støre, som var statssekretær for Jens Stoltenberg.

Gruppa består av både tilhengere, motstandere og erklærte tvilere. Blant de siste er gruppeleder Bjarne Håkon Hanssen, som stemte nei ved folkeavstemningen i 1994. Partileder Jens Stoltenberg er ikke med i gruppen.

(NTB)