— Jeg vil ha meg frabedt at Kjell Magne Bondevik anklager regjeringen Stoltenberg for å montere opp snubletråder og sette politisk beinkrok på ham foran hans varslede statsminister-inntreden, skriver Jagland i et epost-brev mandag.

Jagland skriver at reaksjonene mot forslaget til statsbudsjett er noe av det mest spesielle han har opplevd. Han mener det er absurd å komme med påstander om snubletråder når Ap-regjeringen legger fram et statsbudsjett i tråd med partiets valgløfter.

- Skandale

— Det er selvsagt ikke noe problem for Bondevik å endre budsjettet til fordel for den politikken han nødvendigvis må mene er bedre enn vår. Han kan omdisponere svært store summer, og jeg vi si det så sterkt at noe annet vil være en skandale, skriver Jagland.

Han mener det ikke kan komme overraskende at budsjettforslaget er fullt av god sentrumspolitikk.

— Ikke uten grunn har 12 av de 15 siste budsjettforlikene utgått av et flertall mellom Ap, KrF og Sp. Det forteller at de politiske forskjellene mellom KrF og Ap ikke er uoverstigelige. I en slik kontekst må det også forstås at vår tiltenkte nye statsminister får problemer med å høyrevri et godt budsjettforslag fra Arbeiderpartiet, skriver Ap-lederen.

"Drømmebudsjett"

— Det kan da ikke være meningen at en sittende regjering skal legge fram et dårligere budsjett enn Regjeringen selv ønsker å styre etter, for så å si å rydde veien for en konkurrerende politisk allianse, som kan komme inn og redde nasjonen fra en varslet undergang, spør Jagland.

Han kaller det framlagte forslaget "et drømmebudsjett", og sier at ingenting ville glede ham mer enn muligheten til å gå inn i 2002 som statsråd med et slikt budsjett i ryggen.

Jagland mener at regjeringsskifte rett etter en budsjettpresentasjon gir en gylden sjanse til profilering av høyresidens alternative økonomiske politikk og prioriteringer.

— En ny regjering vil ha parlamentarisk flertall i Stortinget, bestående av Frp, Høyre, KrF og Venstre. Jeg forventer at partiene klipper av de snubletrådene de mener er montert opp, at de viser sitt sanne ansikt og fører en ærlig politikk, i dette statsbudsjettet på samme måte som i det neste, skriver Jagland.

NTB