Stortingspresidenten har med andre ord resignert, og ser i hvert fall ikke noen mulighet i overskuelig fremtid for å få EU-spørsmålet på dagsordenen igjen, slik vi opplevde i 1972 og i 1994. Når ikke engang den store EU-utvidelsen østover ga støtet til en slik debatt, er han blitt mer pessimistisk enn noen gang med tanke på å få Norge inn i EU.

– Jeg ser faktisk ikke hva som skulle utløse en slik debatt, sier Jagland med et tankefullt ansiktsuttrykk.

Men ingen må tro at han selv har endret syn, for de saklige argumentene for medlemskap er sterkere enn tidligere. EU som utenrikspolitisk aktør, både som fredsmegler og ikke minst i kampen for klimaet, har bare fått større og større innflytelse.

– Mange tror at vi står så sterkt, og at vi har så stor innflytelse ved å stå alene. Noen innbiller seg at vi er best i hele verden. Det er mildest talt en myte. Vi har i hvert fall ikke greid å skape fred der vi har forsøkt. I Midtøsten, i Sudan og på Sri Lanka er det verre enn noen gang, sier han.

Ikke bestemt seg Thorbjørn Jagland har en lang politisk karriere bak seg. Den har til tider vært ganske turbulent, både da han gikk av som statsminister i 1997 og senere som partileder. På direkte spørsmål om han har tenkt å gi seg på Stortinget om to år, svarer han bare at han ennå ikke har bestemt seg.

– Jeg har aldri hatt for vane å legge planer for fremtiden, forklarer han med et hemmelighetsfullt smil.

Så får Jens Stoltenberg, Trond Giske, Helga Pedersen og de andre holde pusten i spenning inntil videre.

– Kanskje et liv som ambassadør ville friste?

– Jeg liker meg så godt her i Norge, er det eneste han vil ut med.

– Hvilken flertallskonstellasjon tror du vil være best egnet til å styre landet etter valget i 2009?

– Jeg må holde meg lengst mulig unna og unngå å svare på det. Jeg kan jo komme til å spille en rolle med tanke på å anbefale kongen hvem som bør danne regjering.

– Artig å høre på Sponheim – Fungerer de tre regjeringspartiene godt nok som et team?

– Det vil i alle koalisjoner være indre rivninger. Men det har gått bedre enn vi kunne vente på forhånd.

– Ser du etter hvert for deg at en SV-er til og med kan bli utenriksminister?

– Nei, ikke slik situasjonen er nå. Men jeg er litt imponert over SV. Partiet har taklet situasjonen i Stortinget godt, og de har opptrådt klokt. Det var forresten ikke første gang at stortingsrepresentanter demonstrerte på «plenen» utenfor Stortinget mot sin egen regjering, slik de fleste trodde da det skjedde med SV-erne for et par år siden. Også Einar Førde gjorde det.

– Er det snart på tide at også Frp blir ansvarliggjort ved å få plass i en regjering?

– Jeg er nok ikke den rette til å si noe om det. Det får heller de som eventuelt må samarbeide med partiet svare på.

– Det er mye rart du er nødt til å sitte og høre på som stortingspresident?

– Nei, jeg vil ikke si det slik. Men jeg trodde da jeg begynte at jeg skulle få tid til også å gjøre andre ting enn å styre debattene. Jeg sitter og lytter, og lærer mye.

– Er det lenger noen gode talere i Stortinget?

– Det er alltid artig å høre på Lars Sponheim. Han har en form som er litt umiddelbar og som gjør at man hører ekstra godt etter.

– Svak dømmekraft Stortingspresidenten sier at han er sjokkert over alt det som i det siste er avdekket omkring smøring og direkte korrupsjon i deler av Forsvaret.

– Det er særlig mangelen på dømmekraft hos mennesker i høyt betrodde stillinger som forundrer meg, sier Jagland, som selv er medlem av forsvarskomiteen i Stortinget.

Han er urolig med tanke på at han som parlamentariker må være med å bevilge penger til enorme investeringer. Da må man være sikker på at det ikke har vært urent trav, at grunnlaget for vedtakene er i orden.

Jagland ønsker samtidig å balansere bildet, for «vi må ikke være redde for å snakke med hverandre». Lobbyvirksomhet er blitt en naturlig del av det politiske liv og den offentlige beslutningsprosessen.

– Og vi må ikke drive det så langt at vi ser det som galt å spise middag sammen, sier han.

– Den gamle SV-eren Stein Ørnhøi spiste jo «bare» middag med representanter fra flyprodusenten Jas Gripen, da han etterpå ble hudflettet?

– Ørnhøi satte seg selv i en merkelig situasjon, med tanke på at han i sikkerhets— og forsvarspolitiske saker står så nær partilederen. Om vi ikke akkurat kan snakke om korrupsjon, så hadde sammenkomsten i hvert fall noe konspirativt over seg. Han vedsto seg det som skjedde først etter at pressen avslørte det. I en stor og vanskelig sak som Stortinget skal avgjøre, nemlig kjøp av nye jagerfly, bør den type sammenkomster foregå åpent, og helst skje i Stortinget, mener Jagland.

Dårlig journalistikk Han har ved flere anledninger uttrykt kritikk mot mediene som på død og liv skal lage underholdning og sirkus av politikk og andre alvorlige samfunnsspørsmål. Partiene har i mange år først og fremst dyrket frem folk som gjør seg godt i fjernsynsruten.

– Er det sant, som vi ofte hører, at mediene setter den politiske dagsorden?

– Både og. Jeg ser at partiene spiller opp det mediene gjerne vil ha. Ledende politikere stiller for eksempel altfor ofte opp i debattprogrammer i fjernsyn. De burde være mer tilbakeholdne, og unngå å være kommentatorer om likt og ulikt.

Men samtidig er det lett å få mediene på kroken. Et alvorlig ankepunkt fra min side er at det i dag er mindre oppsøkende journalistikk enn da jeg begynte som politiker. Det er blitt færre journalister som undersøker gehalten i påstander som blir fremsatt. Ressursene settes derimot inn i saker der personer har sviktet.

Dette er ganske alvorlig, for samfunnet er helt avhengig av å ha uavhengige institusjoner, uavhengige forskere som ikke er synsere, og journalister som er uavhengige og kritiske. Avisene bruker altfor mye ressurser på featurestoff og personfokusering.

Både statsråder og andre politikere slipper stort sett for lett unna, mener stortingspresidenten.

På kort varsel i Stortinget Han har ambisjoner om å trekke enda mer av den politiske debatten inn i stortingssalen. Spontanspørretimen har vært en suksess, slik han ser det.

Et skritt videre er allerede avtalt med statsminister Jens Stoltenberg, opplyser Thorbjørn Jagland. I dagsaktuelle saker som kan ha politiske aspekter vil vi oppleve at statsråder på kort varsel, gjerne på få timers varsel, tropper opp i Stortinget for å redegjøre og debattere. Jagland nevner at det store oljeutslippet i Nordsjøen nylig kan være ett eksempel på en slik sak. Det samme gjelder når norske soldater må bøte med livet i Afghanistan.

– Det vil gi debattene større autoritet når statsrådene står frem i Stortinget, sier Jagland.

Synes du er på tide med en EU-debatt? Si din mening!

GIR OPP: Et Norge i EU virker som en stadig fjernere drøm for Thorbjørn Jagland.
HÅVARD BJELLAND