Ap har fått mye kritikk for først å nekte kommisjonen tilgang til relevante opplysninger.

I et brev til Stortingets presidentskap, som forrige uke mottak kommisjonens omfattende innstilling, sier partileder Thorbjørn Jagland at han gir innsyn i regjeringsnotater og beslutningsprotokoller som omhandler utbyggingen av den nye hovedflyplassen.

Ap-lederen sier han gjør dette for å bidra til å fjerne tvil om kommisjonens konklusjoner. Smith-kommisjonen renvasket tidligere samferdselsminister Kjell Opseth for mistanker om uryddig framferd, og mente heller det var grunnlag for å vurdere riksrett-tiltale mot Lars Gunnar Lie (KrF), samferdselsminister i Syse-regjeringen.

Endrer ingenting Professor Eivind Smith fastholder at han ikke ser noen grunn til å tro at innsyn i Aps dokumenter vil endre konklusjonen.

— Våre konklusjoner bygger på et tonn med annet materiale, og vi har snakket med rundt 150 personer. Men det blir selvsagt enda bedre for oss å få se dette materialet, sier Smith.

Han betegner gjennomgangen som en begrenset operasjon, og sier at en tilleggsrapport vil bli lagt fram innen 4. april.

Viktige prinsipper Jagland sier i brevet til presidentskapet at innsyn i regjeringsnotater reiser en rekke prinsipielle spørsmål knyttet til regjeringens interne arbeidsmåte og forholdet mellom regjering og Storting.

— Regjeringsnotater har til nå vært ansett som notater som danner utgangspunkt for regjeringens interne diskusjoner. Et regjeringsnotat gir ikke uten videre et dekkende bilde av regjeringens drøfting av de spørsmål som er tatt opp i notatet, skriver Ap-lederen.

Han vil gjerne drøfte de prinsipielle sidene ved å gi innsyn i regjeringsnotater med de øvrige partiene.

NTB