Nobelkomiteen skifter to medlemmer som følge av valgresultatet i 2005. Kristelig Folkeparti mister sin representant, dagens leder Ole Danbolt Mjøs, mens Arbeiderpartiet får en ekstra i tillegg til Sissel Rønbeck.

SV erstatter Berge Furre med Ågot Valle, som har varslet at hun ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2009.

Komiteens medlemmer er utpekt av sine respektive partier for en periode på seks år. Stortinget som organ blander seg ikke inn i personsammensetningen.

Et forslag fra Fremskrittspartiet om at stortingsrepresentanter ikke skal møte i Nobelkomiteens før de fratrer som folkevalgte, ble avvist av flertallet.

Kaci Kullmann Five (H) og Inger Marie Ytterhorn (Frp) fortsetter i en ny periode. Nobelkomiteen består dermed av én mann og fire kvinner.