— Det er jo det som er mest naturlig for Kristelig Folkeparti, hvis man ser på de sakene som går på velferdssamfunnet, internasjonal solidaritet og så videre, sier Jagland til NRK.

Men parlamentarisk leder Kjell Magne Bondevik i KrF har ikke til hensikt å hjelpe Ap til å beholde makten.

— Nei, de kan ikke regne med KrF i en redningsaksjon. Hvis Arbeiderpartiet skulle gjøre et så dårlig valg som de fleste galluper tyder på, så ville det være kunstig om de skulle fortsette. Og KrF har jo et regjeringsskifte som siktemål, sier Bondevik.