— Jeg tror ikke det norske folk er klar over hvor sjokkert verden vil bli hvis Norge skulle gå inn for å halvere støtten til Afrika og skjære ned på støtten til FN med en milliard kroner, slik Høyre har foreslått, skriver Ap-lederen.

«Takknemlig»

Ironisk legger han til «at vi kanskje burde være takknemlige overfor Høyre som med sine nedskjæringsforslag gir oss mulighet til å stoppe opp og spørre oss selv hva slags samfunn vi ønsker og hva slags folk vi vil være».

— Jeg tror det er en sammenheng mellom forslagene om å skjære i bistanden til de fattige ute i verden og nedskjæringsforslagene i vårt eget land. Begge deler begrunnes i sosialøkonomiens kalde tall: Bistanden er ikke effektiv nok. Sykelønnsordningen må svekkes for å spare inn penger. Avtalefestet pensjon må vekk. Landbrukssubsidiene må ned, kulturstøtten skal beskjæres og distriktspolitiske virkemidler fjernes, skriver Jagland.

Han ser en linje i Høyres politiske forslag i retning av et samfunn som både er kaldere og mindre menneskelig.

— Vårt samfunn skriker etter mer menneskelighet. Ikke enda mer effektivitet, skriver han. Og legger til at mange mennesker er på søken etter mer kvalitet i livet sitt, og nye måter å mestre livet på. Her bruker Jagland seg selv som eksempel.

Østlig livsfilosofi

— Dette hadde ikke vært mulig for meg å klare presset med kontinuerlig reising over alle tidssonene uten å kunne ta meg ut i naturen når jeg er hjemme, holde meg i god form og lese en god og fantasifull roman. Dessuten har jeg lært meg avslappingsteknikker og måter å bruke pusten på som kan gi både mer energi og mer ro. Jeg har hentet mye god livsfilosofi i Østens kulturer, skriver Jagland.

Han understreker nødvendigheten av å opprettholde en energibalanse, bygd på hva man bør gjøre og ikke gjøre, spise og ikke spise.

SLÅR TILBAKE: - Vårt samfunn skriker etter mer menneskelighet. Ikke enda mer effektivitet, skriver Thorbjørn Jagland i siste e.brev. (Arkivfoto: Scanpix)