— Folk er mer villig enn noen gang før til å gjøre de små enkle tiltakene i hverdagen, og de større investeringene som varmepumper, sier prosjektleder Elisabeth Molander i Miljøverndepartementet.

En fersk undersøkelse som offentliggjøres i dag viser at svært mange av oss er innstilt på å gjøre mye for å redusere klimautslippene våre.

Kronprinsen kutter også

6 av 10 hordalendinger svarer at de er mer klimabevisste nå enn de var for tre år siden. Samtidig viser undersøkelsen at vi tror det nytter å gjøre mange små kutt i hverdagen. Hele 83 prosent av oss mener at hvis alle lever litt mer klimavennlig vil det hjelpe på de globale utslippene.

Undersøkelsen blir offentliggjort i forbindelse med at regjeringen lanserer kampanjen «Lyden av et klimavennlig Norge»

Kampanjen skal få nordmenn til å bidra mer i kampen for å redusere klimagassutslipp innen transport, energi og forbruk. Hvert enkelt tiltak har på kampanjens hjemmesider fått sin egen lyd. Det er meningen at alle lydene skal settes sammen med hverandre og dermed gi «lyden av et klimavennlig Norge».

Sjekk ut siden her

— Det er om å gjøre å ikke legge lista for høyt slik at alle kan være med, også de som i utgangspunktet ikke er engasjert i miljøvern. Alle tiltak hjelper, både små og store hjelper. Vi kaller dette en dugnad og håper det skal være gøy å delta, sier Molander.

Kronprins Haakon deltar også i kampanjen.

Trendy å være klimabevisst

Undersøkelsen fra Miljøverndepartementet viser at mange av oss har lyst til å legge om livsstilen for å redusere utslippene våre. Hele 83 prosent av hordalendingene, og 74 prosent av innbyggerne i Sogn og Fjordane kan tenke seg å bruke mindre strøm.

I tillegg vil vi gjøre dette:

  • 37 prosent (både i Hordaland og Sogn og Fjordane) vil installere termostatstyring.
  • 54 prosent av innbyggerne i Sogn og Fjordane vil installere varmepumpe.
  • 40 prosent av hordalendingene vil bruke bilen mindre.

Nesten 7 av 10 svarer at det er trendy å være klimabevisst, og at det er viktig å framstå som klimabevisset blant venner og kjente.

— Enormt engasjement

  • Dette er jo veldig gledelige resultater, og det stemmer helt med våre egne erfaringer i kommunen. Folk viser et enormt engasjement både i forhold til energi og transport, sier Lisbeth Iversen som er byråd for for byutvikling, næring og klima.

Bergen kommune har et prosjekt der de gir grønne sertifikat til skoler, barnehager og andre institusjoner som går gjennom energibruken sin og kutter der det er mulig. Denne ordningen er nå så populær at kommunen ikke klarer å dele ut sertifikatene fort nok.

— Det har virkelig skjedd noe i folks bevissthet. Bergenserne skifter ut oljefyrene sine. De sykler, går og reiser kollektivt. Utfordringen framover kommer til å være å legge forholdene bedre til rette. Vi må benytte denne viljen til å hjelpe folk å endre atferd i enda større grad, sier Iversen.

Sprengt kapasitet på bussen

Byråden merker selv at kollektivtrafikken i byen ikke fungerer optimalt, og mener dette i enda større grad må være et satsningsområde i framtiden.

— Bussen er helt sprengt. Jeg reiser ofte kollektivt fra Nesttun og inn til byen, og da må jeg som oftest stå mesteparten av veien. Kommunene henger nok et stykke etter i dette. Men samtidig er det viktig å huske på at veldig mye kan gjøres uten de store kostnadene, sier byråden.

De siste årene har mediene skrevet svært mye om klimaendringer, utslipp og tiltak. Iversen mener dette er mye av årsaken til at folk flest er blitt bevisst på at de kan gjøre noe selv.

— Lokalt har disse spørsmålene fått stor oppmerksomhet. Forskningsmiljøene har også vært flinke til å engasjere seg og det er etablert møteplasser for de ulike fagmiljøene i vår region. Alt dette har bidratt til å øke folks bevissthet, sier hun.

Vil du redusere hverdagsutslippene dine? Diskuter saken under!