– Vi har gitt Pan Fish tillatelse til å kontrollere inntil 25 prosent av Marine Harvest, sier kyst— og fiskeriminister Helga Pedersen til bt.no.

Etter regjeringens utregninger vil den nye giganten sitte på 24,89 prosent av konsesjonene for lakse- og ørretoppdrett i Norge.

Men regjeringens godkjennelse er gitt på vilkår om at mer av bearbeidingen av fisken skal skje i Norge.

– Vi har stilt som krav at bearbeidings-graden skal økes med 10 prosent hvert år, sier statsråd Helga Pedersen.