Oljeselskapene vant dragkampen mot fiskere, forskere og fagetater i kampen om kystnær petroleumsaktivitet i Nordsjøen.

I forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak som regjeringen nå har lagt frem, blir det ikke foreslått oljefrie soner mindre enn 25 kilometer fra kysten av Vestlandet.

Mot faglige råd

Dermed går Miljøverndepartementet i mot de faglige rådene fra Klima— og forurensningsdirektoratet (Klif), Fiskeridirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning.

Sammen med Norges Fiskarlag og flere miljøorganisasjoner gikk fagetatene i høringsruden inn for petroleumsfrie soner i de kystnære farvannene, men de vant ikke frem i regjeringen.

Det er interesseorganisasjonen Norsk olje og gass fornøyd med.

— Ja, dette er vi tilfreds med. Frykten for store miljøkatastrofer som følge av akutt oljeforurensning har vist seg å være ubegrunnet, sier Einar Lystad, fagsjef for miljø i Norsk olje og gass.

-Tok ikke skade

Han viser til skadeomfanget etter «Full City»-havariet utenfor Langesund i 2009.

— Erfaringene fra dette oljeutslippet viser for eksempel at ærfugl-bestanden ikke tok skade av oljesølet. Man skal nødvendigvis ikke kimse av lidelsene til fuglene, men «Full City»-ulykken og andre utslipp viser at bestandene oftest har en rask restitusjonstid, sier Lystad.

Norsk olje og gass mener oljefrie soner kunne ført til at næringen ville bli utestengt fra områder som kan skjule potensielt store olje- og gassreserver.

Øyner store inntekter

Da BT omtalte saken i slutten av oktober i fjor, sa daværende informasjonssjef Tom Gederø at «vi må unngå å sette oss i en situasjon som gjør at samfunnet kan gå glipp av store inntekter i fremtiden».

— Vi kan ikke utelukke at det kan gjøres funn mindre enn 25 kilometer fra kysten. For noen år siden boret selskapet Total utenfor Fedje, bare 18-19 kilometer fra grunnlinjen. Dette skjedde også i forståelse med fiskerne, sier Lystad.

Ifølge den nye forvaltningsplanen må rettighetshavere i et belte på 25 kilometer fra grunnlinjen selv sikre tilstrekkelig kapasitet innen kystnær beredskap og strandrensing. Oljeselskapene skal ikke kunne lene seg på kommunale og statlige beredskapsressurser og satse på at de er tilstrekkelig.

-Miljøet taperen

Fagsjef Arild Skedsmo i WWF-Norge er sterkt kritisk til regjeringens nye forvaltningsplan. Han mener regjeringen nok en gang setter oljenæringens interesser foran hensynet til natur og miljø.

— Målet med forvaltningsplanen burde vært å bygge opp igjen et svært belastet havområde som en gang var mye rikere enn i dag. Da er det nødvendig å redusere oljeaktiviteten, ikke øke den, sier Skedsmo.

— Norsk olje og gass mener frykten for miljøskader ved petroleumsaktivitet er overdrevet?

— Fagetater som Klima- og forurensningsdirektoratet, Fiskeridirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning foreslår ikke oljefrie soner for moro skyld. Disse etatene har den beste faglige kompetansen for å vurdere risikoen, sier Skedsmo.

«Undergraver tilliten»

Han mener det er en generell trend at Olje- og energidepartementet stadig vekk vinner dragkampen i regjeringen når det gjelder åpning av nye havområder for petroleumsaktivitet.

— Dette bidrar til å undergrave tilliten til hele den norske oljeforvaltningen, sier Skedsmo.

Flere instanser hevdet i høringsrunden at ny oljeaktivitet vil gjøre det enda vanskeligere å oppfylle målene om kutt i klimagassutslippene og at det kan komme i konflikt med fiskeriinteressene.

— Vi sier nei av hensyn til det kystnære fisket og oppdrettsaktiviteten. Et uhell med store oljeutslipp vil kunne få store konsekvenser for disse næringene som vi har forvaltningsansvar for. Kysten og skjærgården representerer også viktige rekreasjonsverdier, sa fiskeridirektør Liv Holmefjord til BT 31. oktober i fjor.

Sinte fiskere

Norges Fiskarlag var også krystallklar:

— Nå er 99 prosent av norsk sone åpnet for oljeindustrien. Da synes jeg ærlig talt at den lokale, kystnære fiskeflåten skal få holde på i fred uten å bli plaget med oljevirksomhet og seismikkskyting, sa leder Reidar Nilsen til BT før regjeringen presenterte forvaltningsplanen.

Norsk olje og gass skrev i sin høringsuttalelse at «ingen områder på norsk sokkel, inkludert Skagerrak, bør avskrives som uinteressante leteområder».

Nordsjøen skiller seg ut blant de norske havområdene når det gjelder petroleumsvirksomhet. I 2010 sto feltene i Nordsjøen for om lag to tredjedeler av produksjonen på norsk sokkel.