• Miljøvernminister Michael Meacher sier imidlertid til BT at det er god sjanse for midlertidig stans i utslippene fra neste år. Betingelsen er at det gis tillatelse til utprøving av ny rensemetode.
  • — Bevisst uthalingstaktikk fra britisk side, mener Bellona. Miljøvernminister Børge Brende kaller beslutningen et skritt i riktig retning. - Men regjeringen vil fortsette kampen, sier han.

Ett år forsinket kunngjorde den britiske regjeringen i går avgjørelsen om de omstridte utslippene av technetium-99 fra atomgjenvinningsanlegget Sellafield.

I forhold til utgangspunktet for de norske protestene, innebærer ikke britenes beslutning noen innrømmelser eller konkrete garantier om reduksjoner i de radioaktive utslippene. Britiske myndigheter fastslår riktignok at det innen fire måneder skal utredes en rapport om muligheten for å innføre et moratorium, eller midlertidig stans i utslippene.

Samme utslippsmengde

Men hovedkonklusjonen er likevel at Sellafield-anlegget får grønt lys til å fortsette å slippe ut technetium-99 på dagens nivå frem til 2006. Dette er i tråd med anbefalingen fra miljødirektoratet Environment Agency, som tilsvarer Statens forurensningstilsyn i Norge. Det var dette forslaget som ga støtet til den massive norske proteststrømmen. Nå velger altså Blair-regjeringen å strø sand på den omstridte innstillingen til utslippstillatelse. At Storbritannia lover reduksjon i utslippene etter 2006, er heller ingen nyhet. Det er i samsvar med tidligere løfter om å redusere atomutslippene fra 90 Terrabecquerel (Tbq) til 10 Tbq per år fra 2006.

— Dette var vel en gedigen skuffelse, miljøvernminister Børge Brende?

— Jeg tolker det som et skritt i riktig retning, selv om jeg jo selvfølgelig hadde håpet på en avgjørelse som ville gjøre slutt på disse utslippene en gang for alle. Den britiske miljøvernministeren Meacher har gitt uttrykk for at hans regjering nå arbeider med sikte på midlertidig stans i utslippene fra neste år. Jeg har sagt at vi fra norsk side ikke tolererer noen annet enn full utslippsstans. Kyst-Norge aksepterer ikke at Storbritannia fortsetter å grise til matfatet vårt. Det har jeg gitt Meacher klar beskjed om, sier Brende til BT.

Han understreker at gårsdagens beslutning ikke gir grunn til å feire.

— Regjeringen kommer til å presse britiske myndigheter også i tiden som kommer, sier han. Brende tør knapt tenke på konsekvensene og reaksjonene i Norge dersom det britiske løftet om et mulig utslippsmoratorium, viser seg å renne ut i sanden.

«Gode sjanser»

Men ifølge miljøvernminister Michael Meacher er det gode sjanser for midlertidig stans i technetium-utslippene.

— Det er min ærlige oppfatning at det vil bli gitt klarsignal til å iverksette midlertidig utslippsstans, sier Meacher i et intervju med BT.

— Hvorfor innfører dere ikke forbud mot utslippene umiddelbart?

— Vi er tvunget til å gjennomføre en høringsrunde og få belyst juridiske- og andre aspekter ved et moratorium. Dette vil ta om lag fire måneder. Hvis utfallet av utredningen er positiv, noe jeg tror og håper, vil vi kunne gjennomføre stans av utslippene fra forsommeren neste år. Og hvis testene og utprøvingen også viser seg å være vellykket, er det ingen grunn til at disse utslippene skal fortsette i det hele tatt, sier Meacher.

Han understreker at det er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til den aktuelle rense- og lagringsmetoden. Blant annet vil metoden føre til utslipp av et giftig, kjemisk stoff til havet. - Det blir opp til ekspertene å avveie om disse miljøeffektene er så alvorlige at de rettferdiggjør fortsatte technetium-utslipp. Personlig tviler jeg på at disse ulempene er så store at de vil stanse den foreslåtte renseløsningen, sier Meacher.

«Spill for galleriet»

Metoden han sikter til er å rense technetium ved å bruke det kjemiske fellingsproduktet Tetrafenylfosforbromid (TPP). Denne teknologien vil føre til at det flytende atomavfallet blir lagret i fast form på land, blandet med sement og oppbevart i ståltønner. Hittil har helsemyndighetene i Storbritannia avvist løsningen, på grunn av fare for radioaktiv lekkasje.

Miljøstiftelsen Bellona mener britiske myndigheter nå driver spill for galleriet og forsøker seg på ren og skjær uthalingstaktikk.

— I mer enn ett år har de hevdet at de vil vurdere alternativer for å stanse utslippene. Hadde de ment alvor, kunne de umiddelbart stanset utslippene inntil teknologien er utprøvd, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona til BT.

Frank-Hugo Storelv i miljøstiftelsen Neptun Network mener norske myndigheter ikke har oppnådd noe som helst så langt. - Dette viser at kampen mot utslippene må fortsette med uforminsket styrke, sier Storelv, som varsler nye aksjoner på Sellafield-anlegget.

Venstres miljøpolitiske talsmann Gunnar Kvassheim er også svært skuffet over den britiske regjeringens vedtak.