Seks av Bispemøtets elleve biskoper stemte for vedtaket, som er en anbefaling til Kirkemøtet.

Bispemøtets flertall følger dermed flertallet i Kirkerådet. Kirkerådet har tidligere anbefalt Kirkemøtet å se bort fra vedtakene fra 1995 og 1997, som sa nei til å ansette homofilt samlevende i kirkelige stillinger.

Kirkemøtet 2007 tar den endelige avgjørelsen i spørsmålet når det samles i Øyer ved Lillehammer 12.-17. november.