Det endelig vedtaket blir først gjort fredag kveld. Men etter en lang debatt i formiddag, viste en prøveavstemming at 47 av de 83 delegatene i salen ønsker å endre Kirkens praksis i forhold til homofile prester, som lever i partnerskap. 33 stemte i mot og vil utsette saken i påvente av nye teologiske og juridiske utredninger, mens tre var stemte blankt..

Selve debatten med 44 talere viste imidlertid dødt løp mellom de to grupperingene på Kirkemøtet. Men flertallet i prøveavstemmingen er trolig så klart at resultatet ikke endres når man møtes til ny homofilidebatt i morgen kveld..

Kirkemøtet skal ikke si et generelt ja eller nei til homofilt samliv. Flertallsforslaget innebærer at Kirkemøtet forlater dagens nei-standpunkt fra 1995 og 1997 og istedet åpner for at de enkelte biskoper og bispedømmeråd, som ansetter prester, selv kan avgjøre lokalt om hvordan man vil forholde seg til homofile søkere til stillinger som krever vigsling eller ordinasjon.

Tre av de syv delegatene fra Bjørgvin bispedømme flagget i prøveavstemmingen at de vil åpne for ansettelse av homofile prester i partnerskap, mens fire ønsket å utsette saken. Det-te betyr etter alt å dømme at et knapt flertall i bispedømmerådet sørger for å fortsette dagens praksis. Dermed kan homofile prester, som lever i partnerskap. trolig se langt etter ordinsjon og jobb i Bjørgvin bispedømme – i alle fall frem inntil biskop Ole D. Hagesæther går av for aldersgrensen om ett år.