– For eksempel vil partnerskapsloven opphøre dersom det blir vedtatt en felles ekteskapslov, sier familie— og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) til Aftenposten.

Hun sier at det likevel ikke vil bli lagt press på par som foretrekker å beholde sitt partnerskap i stedet for å inngå ekteskap.

Høringsdokumentet som regjeringen vil sende ut denne måneden, vil drøfte eventuelle endringer også i andre lover som for eksempel barneloven, bioteknologiloven, arveloven og folketrygdloven.

Ifølge Aftenposten vil høringsforslaget åpne for at lesbiske par får de samme rettighetene til å benytte seg av assistert befruktning som andre.

Forslag til endringer i folketrygdloven vil likestille gifte homofile par med andre ektepar når det gjelder rett til pappapermisjon, til å dele svangerskapspermisjon og foreldrepenger, og blant annet til omsorgspenger for å være hjemme med syke barn.

Regelen i barneloven om at barnets far er den som er gift med mor, blir foreslått endret. Gifte par som bor sammen vil få automatisk delt foreldreansvar.

Ifølge Aftenposten er det nå mindre motstand mot store deler av lovforslagene enn antatt i Senterpartiet.