Partiet går inn for en statlig finansieringspakke på fem milliarder kroner til reasfaltering, ekstraordinært vedlikehold og utbedringstiltak på kommunale og fylkeskommunale veier. Milliardene skal fordeles over fem år, og 50 prosent skal gis som øremerkete tilskudd, resten som lån med rentekompensasjon og fem års avdragsfrihet.

— Satsing på nødvendig vedlikehold og oppgradering av veinettet, er blant de beste investeringer rike Olje-Norge kan gjøre. Fornuftige investeringer i infrastruktur vil styrke fremtidig konkurranseevne og verdiskaping, heter det i landsmøteresolusjonen. Fremskrittspartiets stortingsgruppe skal nå arbeide for å få finansieringspakken på plass i neste stortingsperiode.

Fremskrittspartiet vil også fjerne den såkalte matskatten. Skatteskjerpelsen ble innført som en konsekvens av Fremskrittspartiets budsjettavtale med regjeringen i år.

Skatten rammer særlig Nordsjø-arbeidere og sjøfolk. Sokkelarbeiderne må nå betale skatt for fri kost og sjøfolkene av hyretillegget. Austevoll-ordfører Helge Andrè Njåstad, som har mange oljearbeidere i hjemkommunen, er blant Frp-politikerne som har ivret mest for å fjerne skatten som har provosert mange.

— Nå håper vi at stortingsgruppen allerede under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett får regjeringspartiene med på å fjerne denne urimelige skatten, sier Njåstad.