Aust-Agder og Sør-Trøndelag ble de første fylkene som gir Frp-utbryternes liste sin godkjenning i konkurranse med den såkalte Johansen-lista, som også bruker navnet Det Liberale Folkeparti (DLF). Johansen-lista i Aust-Agder ble underkjent av et enstemmig fylkesvalgstyre, opplyser sekretæren i fylkesvalgstyret, Svein Festervoll til NTB. Også i Sør-Trøndelag ble den såkalte Johansen-lista underkjent av fylkesvalgstyret.

Men i Akershus møtte Frp-utbryterne, med Fridtjof Frank Gundersen i spissen, mer motstand. Her bestemte fylkesvalgstyret at ingen av de to listene får bruke navnet DLF i fylket. Begge listene må komme opp med nytt navn og samle 500 underskrifter innen 23. mai, opplyser sekretær i fylkesvalgstyret Hans Børte til NTB.

Vedtaket er likelydende med vedtakene i fylkesvalgstyrene i Nordland og Vestfold. I disse fylkene ble begge DLF-listene underkjent, og både Johansen-listene og listene til Frp-utbryterne må samle 500 underskrifter for å kunne stille lister. Fristen for å stille lister i Nordland og Vestfold er satt til 1. juni.

(NTB)