41 prosent av velgerne mener at Norge fortsatt bør stå utenfor EU uten EØS-avtale, 47,2 prosent sier ja og 11,8 prosent vet ikke.

Det viser en meningsmåling TNS Gallup har utført for Europabevegelsen.

– EØS består av Norge, Island og Liechtenstein. Dersom Island går inn i EU, settes EØS-avtalen i spill, og vi får en ny situasjon i Norge som politikerne må forholde seg til, sier generalsekretær i Europabevegelsen Grete Berget til Dagbladet.

– Overraskende

Jan Erik Grindheim, timelærer på institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, sier til bt.no at det er overraskende med en slik endring.

– Nei-sidens overtak har virket rotfestet og solid, og det har virket som om snakket rundt Islands søknad om medlemskap ikke har hatt noen effekt. Derfor hadde jeg ikke trodd at holdningene skulle endres så fort, spesielt siden det er en avtale folk flest vet veldig lite om.

Han sier det er positivt at folk er bevisst på EØS-avtalen, men at det er merkelig at en så jus— og forvaltningspreget avtale skaper slikt engasjement. Grindheim minner også om at dersom Island blir med i EU, står Norge alene igjen sammen med Liechenstein som EØS-land. Etter flere fiskerikonflikter med Island, synes han det blir en merkelig situasjon at Norge skal stå alene igjen mot EUs interesser.

– Absurd

– EØS-avtalen er allerede i utgangspunktet en avtale som fratar norske velgere enhver form for politisk innflytelse. Når ett av argumentene mot norsk EU-medlemskap var mangelen på demokrati i unionen, blir EØS-avtalen absurd. Saker blir jo bare vedtatt og går gjennom med nesten ingen debatt, påpeker Grindheim.

Februar?

For tiden blåser EU-vinden over Island, og landet kan søke medlemskap i løpet av våren. Grete Berget tror søknaden kan komme allerede i februar.

Derimot er nei-flertallet solid på 57,3 prosent i en situasjon der Island eventuelt har bestemt seg for å søke. Kun 33,2 prosent mener Norge bør følge Island i en slik situasjon, mens 9,4 prosent vet ikke.

PETR JOSEK