OLAV GARVIK

olav.garvik@bt.no

Verken leder i Europabevegelsen, Svein Roald Hansen (A), eller nestleder i Stortingets utenrikskomité, Inge Lønning (H), lar seg provosere av EU-kommisjonens sjef etter at han i intervju med Bergens Tidende fredag mante til en mer forsiktig og langsiktig strategi med sikte på å melde Norge inn i EU.

Italieneren Romano Prodi, som i november går av som president i EU-kommisjonen, sa bl.a. at «jeg har ikke hastverk. EU har ikke hastverk. Vi har i dag et så godt forhold og samarbeid at vi kan vente til den dagen det er en klar vilje blant nordmenn til å gå inn i EU. Hvis dere kommer for tidlig, lager dere bare problemer.»

— Klar holdningsendring

— Han sier egentlig ikke noe annet enn det andre EU-tilhengere i Norge har sagt og ment ganske lenge, nemlig at vi ikke må stelle oss slik at vi risikerer å få et tredje nei, sier Svein Roald Hansen.

Men Hansen, som representerer Østfold Arbeiderparti på Stortinget, er likevel uenig med Prodi når det gjelder tidspunkt og tempo, og han begrunner det slik:

— Etter mitt skjønn er det ikke for tidlig at kjøre frem EU-saken i den kommende valgkampen. Gjennom de siste par årene har meningsmålingene vist at et flertall i folket ønsker EU-medlemskap. Det er med andre ord blitt en klar holdningsendring. Målingen fra Sentio, som offentliggjøres i flere aviser i dag, viser også at 47 prosent sier ja og 38 prosent nei. Da gjenstår det bare at de politiske partiene setter dette spørsmålet opp på dagsordenen igjen. Det er på den måten vi får testet ut om holdningsendringen er varig, sier han.

- En noe sliten Prodi

Inge Lønning, som ledet Europabevegelsen under EU-kampen i 1994, reagerer mer overbærende på Romano Prodis budskap til oss nordmenn:

— Dette er hjertesukk fra en noe sliten Prodi, som for øvrig er på vei ut. Han har jo hatt det tøft med EU-utvidelsen og arbeidet med ny grunnlov. Det er ikke han som skal sitte med ansvaret når en ny norsk søknad skal behandles, svarer han tørt.

— Når han for øvrig beveger seg inn på interne norske forhold, er vi nok her nord litt mer eksperter på det området enn han er, tilføyer han sarkastisk.

— Men når han advarer mot hastverk, slik det går frem av intervjuet, er han på linje med mange på ja-siden her til lands?

— Ja visst, det er mange norske politikere som vil vente og se. Men da spør jeg meg: hva skal vi vel vente på? EU-samarbeidet har jo alltid vært en kontinuerlig prosess. De som stadig vil vente på at «alle ting skal falle på plass», vil aldri finne det riktige tidspunkt for å sende en ny søknad. De som vil vente og se på hvordan for eksempel den nye grunnloven vil virke, setter seg på tribunen og blir værende der til kampen er over.

Kapasitetsproblemer?

— Er du overbevist om at det er klokt å bestemme seg allerede nå for å sende en ny medlemskapssøknad i neste stortingsperiode?

— Et minstemål må være at vi sikrer oss handlefrihet i kommende periode. Det vil slett ikke være ansvarlig politikk hvis partiene binder seg på hender og føtter i de neste fire årene, sier han.

Inge Lønning tror for øvrig at formaningen fra kommisjonspresidenten skyldes kapasitetsproblemer i Brussel. Kommisjonen har mer enn nok med å ta seg av de ti nye medlemmene, i tillegg til at så vel Bulgaria som Romania, og eventuelt også Kroatia skal inn i det gode selskap.

— Selv om et norsk medlemskap til sammenlikning vil være kurant, antar jeg at Prodi er bekymret for forhandlingskapasiteten, tilføyer Inge Lønning.

IKKE ANSVAR: -Det er ikke Prodi som skal sitte med ansvaret når en ny norsk søknad behandles, påpeker Inge Lønning. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ