Ap-landsmøtet

Ap har tidligere gått mot at politiet i Norge kan bruke religiøse plagg, og nå står domstolene for tur. Utenriksminister Jonas Gahr Støre har ledet utvalget som har meislet ut Aps nye inkluderingspolitikk, som skal vedtas på landsmøtet i helgen.

— Hvorfor vil dere skille dere mellom type dommere?

— Meddommere er i retten som representanter for folk flest. De er der i kraft av den de er. Terskelen for å lovregulere folks bruk av klær skal være høy, sier Støre.

Vil ikke ha forbud

Støre innser at det er andre som vil bruke loven mer enn han. Det er blant annet kommet forslag om å forby religiøse hodeplagg for andre grupper i det offentlige, blant annet tollere. Andre mener at Støres utvalg har gått for langt. Blant dem er AUF. De vil ikke ha noe forbud mot religiøse hodeplagg i domstolene i det hele tatt, og har foreslått at dette punktet tas ut.

— Det blir en diskusjon her, og jeg vet at meningene er delte, sier Støre.

Innstillingen fra hans utvalg er likevel enstemmig, og i sin tale til landsmøtet gjorde også utenriksministeren et poeng av nettopp det.

Språktest av fireåringer

Ap vil heller ikke ha noe generelt forbud mot hijab i skolen, men religiøse symboler skal ikke komme i konflikt med deltagelse i skoleaktiviteter. Det blir dermed opp til den enkelte skole å definere i hvilke sammehenger religiøse symboler ikke kan benyttes.

- Hvorfor flytter dere problemet til den enkelte rektor?

— Vi flytter ikke problemet nedover, vi flytter løsningen nedover. Vi har en praktisk tilnæring til dette, og de gode praktiske løsningene må en finne lokalt, mener Støre.

Han ser heller ikke tiltak rundt religiøse plagg som den mest vesentlige i integreringsdebatten.

— Nøkkelen til en god integreringspolitikk handler om språk. Skal vi lykkes er vi avhengige av å få opp norskkunnskapene. Det er helt avgjørende for folks liv både for utdanning, arbeidsliv, sier Støre.

Derfor ønsker også Aps integreringsutvalg å innføre en obligatorisk språktest som en del av fireårskontrollen.

— Det gir oss muligheten til å fange opp dem som står i fare for å begynne på skolen uten de nødvendige forutsetningene for å mestre skolen. Vi gir dermed foreldrene og solen en mulighet til å justere kursen i tide, sier Støre.