— En veldig god nyhet og veldig velkomment. EU er på et kritisk punkt akkurat nå, og EU-samarbeidet er under press. Da er det veldig viktig at Nobelkomiteen bidrar med å sette EUs rolle og funksjon på det politiske veikartet, sier Paal Frisvold, leder for Europabevegelsen, om tildelingen av Nobels fredspris.

Med økonomisk krise, knallharde sparepakker og protester mot det som kommer fra Brussel i en rekke EU-land, mener Frisvold det er god grunn til å minne om alt EU har bidratt med:

— I historisk perspektiv har Europa vært et krigsherjet kontinent. Sidan EUs begynnelse har samarbeidet vist at det skaper varig fred og solidaritet mellom statene. Det er en stor bragd, sier Frisvold.