• Som medlem får Norge innflytelse på utformingen av EUs miljøpolitikk.
  • EU vedtar miljøregler som er strengere enn de norske.
  • Norge kan bli et miljøpolitisk fyrtårn i EU hvis vi blir medlem.
  • Miljøproblemene kjenner ikke landegrenser. EU har en bærekraftig utvikling som ett av sine fremste mål.
  • I EU avgjøres miljøspørsmål ved flertallsavgjørelser. Dermed får ikke sinkene i Europa bestemme over miljøpolitikken.