— Vårt næringsliv er definitivt ikke i en posisjon nå hvor det vil være mulig å takle kostnadene ved de foreslåtte reguleringene, sa Berlusconi på en pressekonferanse i forbindelse med EU-toppmøtet i Brussel onsdag kveld.

Også Polen har truet med å legge med å legge ned veto mot EUs klimasatsing, hvis ikke et betydelig vern av landets kullbaserte økonomi legges inn. Også de baltiske statene, Ungarn, Bulgaria, Romania og Slovakia krever å bli tatt spesielt hensyn til når kostnadene ved utslippskuttene skal summeres.