7. juli ble gårdeier Kenneth Sandvold og hans bror, driftssjef Willy Sandvold, i Oslo tingrett dømt til henholdsvis 75 og 60 dagers fengsel for uaktsomhet fordi retten mente de ikke hadde gjort nok for å sikre bygården mot isras.

På bakgrunn av dommen har forsikringsselskapet Gjensidige bestemt seg for å betale erstatning til Helmersen.

— Basert på den dommen som foreligger, har vi erkjent erstatningsansvar overfor Robin, sier Pål Rune Eklo, informasjonsmedarbeider i Gjensidige, til NTB.

Beløp ikke bestemt

Helmersen er fra Tønsberg, og siden ulykken, som skjedde i Niels Juels gate på Frogner i Oslo 16. mars 2010, har han tilbrakt det meste av tiden på sykehus eller i rehabilitering.

Helmersens bistandsadvokat, Christian Lundin, har varslet at et erstatningskrav vil ligge på godt over 10 millioner kroner når en endelig og rettskraftig dom slår fast hvem som er ansvarlig for ulykken.

Hvor stor erstatning Gjensidige vil gi Helmersen, er ennå ikke kjent.

— Det er for tidlig å si noe om summer. Vi vil gå i dialog med Robin og hans advokat, og hvor stort erstatningsbeløpet vil bli, vil bli klart på et senere tidspunkt, sier Eklo.

Anket dommen

Både gårdeieren og driftssjefen har anket dommen og mener de ikke opptrådte uaktsomt.

Men på tross av at dommen som foreligger ikke er endelig, velger likevel Gjensidige å betale erstatning til Helmersen.

— Vi er ikke en part i rettssaken, og vil heller ikke bli det i fremtidige rettssaker. Vår rolle er kun som gårdeiers forsikringsselskap, sier informasjonsmedarbeideren.

Da dommen i Oslo tingrett falt 7. juli, ble Helmersen tilkjent 500.000 kroner i oppreisning for ikke-økonomiske tap. I tillegg må selskapet Sandvold Bolig AS betale en bot på 2 millioner kroner.