Brevet inneholdt CS-gass i pulverform, men i så små mengder at det var ufarlig, opplyser PST til TV 2.

PST fortsetter arbeidet med å spore opp avsenderen av brevet etter å ha overtatt etterforskningen av trusselbrevsaken mandag.

Det er bekreftet at brevet inneholdt trusler mot den israelske ambassaden og at det var skrevet på norsk.

De to postansatte ble lagt i isolat etter at de hadde reagert på brevet, men de fikk ingen fikk alvorlige skader etter reaksjonen.