Med norske og israelske flagg og plakater med påskriften "Stopp hetsen mot Israel", "NRK fordreier Midtøsten" og Nok eR noK", krevde de en helt annen dekning av konflikten fra NRKs side.

Uslåelig ubalansert — NRK er uslåelige i å være ubalanserte. Midtøstenkorrespondentene fortjener strykkarakter for sine rapporter fra Midtøsten. Reportasjene er ubalanserte, manipulerende og usanne, sa lederen av den norske avdelingen av Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, Leif Wellerop.

Wellerop hevdet at NRK kom foran alle andre i sin ubalanserte dekning av konflikten i Midtøsten. Han sa at etermediene i Norge fører sin egen intifadia i Norge mot Israel.

— Lisensbetalerne må si fra at nok er nok når det gjelder vridd dekning. NRK kaster skam over landet vårt, sa Wellerop.

Sorg og harme Tidligere stortingsrepresentant og leder i Kristelig Folkeparti, Kåre Kristiansen, sa i sin appell at reportasjene i NRK skaper sorg og harme i vide kretser.

— Mange har spurt om det er Palestinafronten som utpeker NRK-korrespondenter i Midtøsten, sa han.

Han beskyldte også NRK for å være medskyldig i å bygge opp under grumsete holdninger mot jødene.

I et opprop til kringkastingssjefen, undertegnet av Wellerop og Kristiansen, heter det at det er uakseptabelt at medarbeidere i den statlig eide felleskanal for hele landet bruker kanalen til å propagandere uhemmet for sine egne subjektive politiske meninger.

— Den unyanserte og hatske holdning overfor Israel i NRK går lenger i sin fordømmelse av det jødiske folk og dets ledere enn noe annet offentlig etermedium i demokratiske land, heter det i oppropet.

Derfor blir kringkastingssjefen bedt om å sørge for at NRKs egne retningslinjer om balanse i programmene blir etterlevd, og at medarbeiderne blir instruert om å følge disse. NTB

KLARE KRAV: Med norske og israelske flagg og plakater med påskriften "Stopp hetsen mot Israel", "NRK fordreier Midtøsten" og Nok eR noK", krevde de en helt annen dekning av konflikten fra NRKs side. Foto: Scanpix