I dag ble miljørangeringen Environmental Performance Index (EPI) offentliggjort på Verdens økonomiske forum i Davos.

Mens Island topper statistikken, faller Norge fra andre til femteplass på listen. Indeksen måler hvordan verdens land takler utfordringer som forurensning, beskyttelse av naturmangfold, utslipp av miljøgifter og klimagasser samt flere andre faktorer.

Selvforsynt

Islendingene skårer høyt fordi landet er selvforsynt med fornybar energi fra vannkraft og geotermiske kilder. Den hardt prøvede nasjonen får god karakter på nesten alle de 25 indikatorene som landene blir målt etter.

For Norges del trekker høye klimagassutslipp pr. innbygger ned. Også når det gjelder beskyttelse av det biologiske mangfoldet, er forbedringspotensialet stort. Men Norge gjør mye bra for å begrense forurensning av luft og ferskvann, ifølge EPI-indeksen.

Miljøekspertene ved universitetene Yale og Columbia i USA som står bak kåringen, viser til at land som bevisst investerer på miljøområdet, får betalt for innsatsen. Kroneksempelet er Chile som befinner seg på 16. plass, mens nabolandet Argentina — som har utrettet langt mindre på dette feltet - havner helt nede på 70. plass.

USA nr. 61

Lutfattige Sierra Leone kommer aller dårligst ut. Jordskjelvrammede Haiti og Turkmenistan er de eneste ikke-afrikanske landene blant de ti nederste på listen.

Fremadstormende u-landsgiganter som Kina og India har økonomisk vekst og fattigdomsbekjempelse som uttalt førsteprioritet. Ingen bombe derfor at de to stormaktene befinner seg på henholdsvis 121. og 123. plass i miljø-sammenligningen.

Bak Island, men på plassene foran Norge, ligger Sveits, Costa Rica og Sverige. Verd å merke seg er det at Danmark havner helt nede på 32. plass. Selv om danskene har satset stort på vindkraft, er landet fortsatt storforbruker av fossil energi. Skral innsats på fiskeriområdet, bidrar også til den svake plasseringen.

USA har 60 land foran seg på listen, deriblant 20 EU-land.

PS! Det har vært en god dag for islendingene. Tidligere i dag slo de Norge og sikret dermed semifinale i håndball-EM.

Reuters/Scanpix
AP/Scanpix