I en uttalelse fordømmer Islamsk Råd Norge publisering av karikaturtegningene. Rådet understreker at ytringsfriheten er en grunnleggende frihet som må respekteres, men slår fast at det er en frihet som innebærer ansvar.

– Det er dette ansvaret karikaturtegnerne og de som publiserte tegningene har forbrutt seg mot, heter det i uttalelsen.

Imamene i Islamsk Råd tar også sterk avstand fra brenning av det norske flagget, og skriver at de krenkes både av karikaturene og av slik flaggbrenning.

Angrer

— Jeg henvender meg personlig til det muslimske miljø for å si at jeg er lei meg for at deres religiøse følelser er krenket gjennom det vi gjorde da vi den 10. januar i Magazinet publiserte en faksimile av de danske tegningene fra Jyllands-Posten. Det var aldri vår hensikt å såre noen, sa Selbekk på pressekonferansen som inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) hadde innkalt til.

— Det er også riktig av meg i dag å innrømme at jeg, som redaktør, ikke fullt ut forsto hvor sårende publiseringen av faksimilen var. Det vil jeg i dag gjerne beklage. Jeg beklager dypt at dere som muslimer har fått deres religiøse følelser såret gjennom det vi har gjort, sa Selbekk, henvendt til lederen av Islamsk Råd Norge, Mohammed Hamdan, som også var til stede på pressekonferansen.

Selbekk la til at han angrer publiseringen av faksimilen, og berømmet det muslimske miljøet i Norge for sin opptreden i striden om Muhammed-karikaturene.

— Det muslimske miljøet i Norge har taklet dette på en verdig og tilbakeholden måte. Det fortjenere dere respekt og honnør for, sa Selbekk.

Kristenavisredaktøren mener den felles pressekonferansen viser noe av styrken i det flerkulturelle samfunnet som er bygd opp i Norge.

Tilgivelse - I andre land er situasjonen en helt annen. Generelt opplever mange muslimer at deres hverdag er blitt vanskeligere. Nå er det viktigere enn noen gang at vi alle sier bestemt nei til diskriminering av folkegrupper på bakgrunn av religion eller etnisk tilhørighet, sa Selbekk.

Mohammed Hamdan, leder av Islamsk Råd Norge, la vekt på at Koranen preker tilgivelse da han fikk ordet på pressekonferansen.

— Selbekk har barn på samme alder som mine egne. Jeg ønsker at mine barn og hans barn vokser opp sammen, lever sammen i fred og blir venner, sa Hamdan.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) understreket at regjeringen ikke har vært noen aktiv part i samtalene mellom Selbekk og Hamdan.

— Vi har et valg i Norge: Hva skal bli konsekvensen av den situasjonen vi har vært oppe i? Vi kan velge å bruke denne situasjonen til å skape splid eller vi kan la dette bli et utgangspunkt til en ny start og bygge bruer i stedet for murer. Hvis Selbekk og Hamdan kan bygge den brua de nå har bygd, må vi alle kunne greie det, sa Hanssen.

SCANPIX