Professor Haakon Benestad leder et utvalg som utreder etableringen av et slikt senter.

– Vi begynner å få ferdig utkast til studieplaner, sier Benestad til Aftenposten.

Senteret skal etter planen tilby studier av ulike sider ved islam, som innføring i de forskjellige religiøse retninger og forholdet mellom islam og andre religioner. Språk, litteratur og juss er andre elementer i undervisningen.

Universitetet håper å kunne tilby studiet i bachelor— og mastergrad fra høsten 2008. Senere kan det også bli mulighet for doktorgrad.

Benestad understreker at studiet ikke skal være noen teologisk utdanning.

Styret ved universitetet skal bestemme om det blir noe av planene i forbindelse med budsjettmøtet i juni.