Registrerte islamske trossamfunn har nå 62.000 medlemmer. Islam står likevel ikke for den største økningen i trossamfunn utenfor statskirken.

Den gresk-ortodokse kirken har nemlig fått 3.300 flere medlemmer det siste året, noe som utgjør en tilvekst på 40 prosent, viser statistikken fra SSB.

Til sammen er 268.000 nordmenn medlem av et registrert trossamfunn utenfor statskirken, rundt 24.000 i et uregistrert trossamfunn (mottar ikke statsstøtte), og 70.400 er registrert som medlem i Human-Etisk Forbund.

Rundt 40 prosent av medlemmene i tros— og livssynssamfunn utenfor statskirken er registrert i Oslo og Akershus.

(NTB)