ARVID BERENTSENFrogner

Striden om Orderud gård var bitter, og det siste året før drapene på gården i Sørum snakket den tiltalte med foreldrene sine kun gjennom advokater.

Det fremkom under Per Orderuds forklaring for Nes herredsrett torsdag formiddag. Den tiltalte forklarte at han hadde et helt normalt forhold til sin far inntil tvisten om gården i utkanten av kommunesenteret Sørumsand oppsto. Også før tvisten oppsto var det imidlertid betydelig uenighet mellom far og sønn. Da i forhold til avlsarbeid og gårdsdrift.

– Har var ikke så interessert i å høre andre synspunkter enn sine egne på hvordan ting skulle gjøres. Han hadde tendenser til å være en liten verdensmester, forklarte Per Orderud.

– Irriterte dét deg? spurte aktor, statsadvokat Jørn S. Maurud.

– Ja, klart det gjorde dét, bekreftet Orderud, som beskrev forholdet til moren, Marie Orderud (84), som godt.

Den drapstiltalte 46-åringen forklarte imidlertid at han ikke fant det praktisk mulig å holde kontakt med moren etter at forholdet til faren begynte ikke å være noe forhold.

– Kunne du ikke ringt dem og håpet det var mor som tok telefonen?

– Det ville vært umulig så lenge far var der hele tiden, sa Per Orderud.

Det var i 1997 at Per Orderud tok ut stevning mot faren sin i tvisten om gården. Etter den nå drapstiltalte sønnens oppfatning hadde faren gått fra en avtale de alt hadde inngått. Da gårdstvisten ble behandlet av herredsretten i 1998, vant Per Orderud saken. Det kanskje aller mest sentrale dokumentet han la frem for å vinne, var en kjøpskontrakt som inneholdt farens navnetrekk, men som faren ikke hadde skrevet under på.

Overfor retten nå i formiddag vedgikk Per Orderud at underskriften på kontrakten ikke var farens, og at han som sønn var klar over det da herredsretten behandlet gårdstvisten.

– Hvem var det som skrev undertegnet med din fars navnetrekk? undret aktor Jørn S. Maurud.

– Det vil jeg ikke svare på.

– Hvorfor ikke?

– Det har jeg ikke noen kommentar til, sa Per Orderud.

Faren hans brakte gårdstvisten inn for lagmannsretten etter tapet i herredsretten. Men saken kom aldri opp for lagmannsretten før Kristian Orderud, Marie Orderud og deres datter Anne Orderud Paust ble drept i kårboligen på Orderud gård natt til pinseaften for snart to år siden.

Per Orderud fortsetter sin forklaring utover dagen i dag.

Adresseavisen/Bergens Tidende/Stavanger Aftenblad

AKTOR: Statsadvokat Jørn S. Maurud spør ut tiltalte Per Orderud i retten på Sørum i dag. (Foto: Bjørn Sigurdssøn, Scanpix)