Organisasjonen har sammen med Norsk Polarinstitutt fulgt de to bjørnenes utvikling rundt Barentshavet og Spitsbergen nøye siden august.

-Bevegelsene deres forteller oss at de er drektige og vil føde om kort tid. Så snart de to de er går i hi og snømengden øker, vil vi miste kontakten med dem på hjemmesiden vår, men vi vil kunne følge dem igjen når de kommer ut med ungene sine i april neste år, sier Lynn Rosentrater, forsker ved WWFs arktiske forskningsprogram i Oslo.

Isbjørner, som er sårbare for issmeltingen i de arktiske områdene, føder vanligvis to unger i hvert kull. En nyfødt isbjørnunge veier vanligvis omtrent 600 gram.

(NTB)

RUSSISKE BJØRNER: Her er en russisk isbjørn i Moskva Zoo med sin lille. Nå venter isbjørnene Lena og Yana på sine søte små. FOTO: REUTERS