Det er foreløpig ikke bestemt hvilket nivå grensen skal ligge på, eller om det vil bli en nasjonal eller lokal grense.

- Det er ikke morsomt å sitte i klasserommet med 15 av 33 elever til stede. Det er demotiverende for oss som er til stede, sier Emilie Fagerhøi til Aftenposten.

Hun støtter kunnskapsministerens forslag om innstramning i regelverket.

Kan skrive melding selv

Fagerhøi, Helene Gundersen, Ulrikke Kiltveit og Emilie Dønnum har fulgt med i debatten i Aftenposten om det høye fraværet i videregående skole. De kjenner seg godt igjen i beskrivelsen som er gitt fra andre skoler. Også ved den populære skolen Elvebakken i Oslo er fraværet til tider høyt.

- Det får store konsekvenser for undervisningen at så mange er borte. Vi har mye gruppearbeid og presentasjoner som vi jobber med i fellesskap og da er det veldig kjedelig når man ikke vet om alle dukker opp, sier Helene Gundersen. Jentene går i tredje klasse på studiespesialisering og media— og kommunikasjon. Etter videregående er planen økonomistudier for alle.

Det er ikke morsomt å sitte i klasserommet med 15 av 33 elever til stede. Emilie Fagerhøi, elev ved Elvebakken videregående

Emilie Dønnum var i USA på utveksling i fjor og forteller om en helt annet fraværskultur.

- Der var det veldig lite fravær i klassen. Vi fikk ikke godkjent vitnemål med høyt fravær. Jeg mener grensen var 10 eller 15 prosent fravær i løpet av et år.

- Hva er årsaken til det høye fraværet?

-  Etter at vi ble 18 år, kan vi jo skrive melding selv. Flere av lærerne er dessuten ganske sløve med å registrere fravær. Dessuten er det vel en oppfatning om at fraværet i videregående skole ikke har noen betydning når man skal i gang med studier etterpå, sier Emilie Dønnum.

- Ikke holdbart

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har lest artiklene i A-magasinet og Aftenposten om fraværet med stigende uro.

- Dagens situasjon er ikke holdbar, sier Isaksen, som nå har bestemt seg for å stramme inn.

Derfor setter han i gang arbeidet med å innføre en fraværsgrense, slik det også er flertall for på Stortinget.

Også Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag ønsker en slik grense, mens Elevorganisasjonen er mot.

Hvor grensen skal gå, om den skal være nasjonal eller bestemmes av den enkelte skole, og hvilke unntaksmuligheter det skal være, er blant spørsmålene som skal utredes. Siden det må lages en forskrift, vil endringen tidligst kunne tre i kraft fra skoleåret 2015/2016.

Men Isaksen vil allerede nå ta grep, i form av andre tiltak.

Ingen «quick fix»

- Vi vil presisere og tydeliggjøre hvilke muligheter lærere og skoler har til å slå ned på fravær med dagens regelverk. Det finnes for eksempel muligheter for å la være å gi karakter eller sette elevene ned i orden og oppførsel.

Statsråden snur dermed noe i forhold til det hans statssekretær Birgitte Jordahl tidligere har sagt. Hun sa til Aftenposten at det ikke ville bli satt en fast prosentgrense, fordi det kan oppfattes som fravær inntil et visst nivå er greit. Også Utdanningsdirektoratet og tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen deler denne bekymringen.

Om dette sier Røe Isaksen:

- Det finnes ulemper ved alle systemer. En maksgrense er ingen «quick fix» som vil løse alle problemene. Det synes jeg min statssekretær belyste på en god måte. Derfor må vi også rydde opp i det uklare regelverket vi har arvet fra de rødgrønne, som gjør at lærerne i dag er usikre på hvilke virkemidler de har for å holde orden i klasserommet.

Ikke fengende nok

- Elevorganisasjonen mener årsaken til det store fraværet er at undervisningen ikke er fengende nok?

- Vi jobber mye med innholdet i skolen også. Men når man begynner på videregående, inngår man en kontrakt om at man også skal delta. Det er uholdbart om elever kommer og går nærmest som de vil, fordi de ikke synes timene er interessante nok. I tillegg vil vi styrke regelverket som gir elvene rett til å vurdere undervisning og læringsmiljø.

I et debattinnlegg i dagens avis argumenterer direktør i Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim mot en fraværsgrense. Direktoratets faglige råd er at fraværsgrense er en lettvint løsning som står i veien for det handlingsrommet skolene allerede har.

I en e-post skriver Skarheim at dersom man skal innføre en slik grense, er det viktig at den ikke er absolutt og mekanisk. Det må fortsatt være rom for skjønn.

Til Direktoratets skepsis sier Røe Isaksen:

- Det finnes gode argumenter både for og mot. Regjeringen ønsker derfor å gjøre to ting samtidig for å få ned fraværet, både innføre en maksgrense og presisere hvilke muligheter lærerne har i dagens regelverk. Da vil man både ha et øvre tak, og gi lærerne konkrete virkemidler for å få ned fraværet.

- Etterlyser mer forskning

Oslos skolebyråd Anniken Hauglie (H) etterlyser mer forskning om årsakene til det høye fraværet i videregående skole. Hun er usikker på om en rigid fraværsgrense er veien å gå.

- Det er mange årsaker til at elever har høyt fravær og det er nødvendig med mer kunnskap om dette. Vi trenger også et tettere samarbeid med helsevesen, sosialetat og barnevern. Dette er et sammensatt samfunnsproblem, og noe helt annet enn det vi tidligere kalte skulking, sier Hauglie, som i dag har hatt møte med Elevorganiasjonen, Utdanningsforbundet og Utdanningsetaten for å drøfte hvordan man skal håndtere det høye fraværet.

Store forskjeller

- Det er store forskjeller mellom Oslo-skolene, og mange skoler jobber veldig godt når det gjelder å holde et lavt fravær. Alt i alt har vi god oversikt. Vi trenger et tettere samarbeid med etatene utenfor skolen for å løse dette.

Om utspillet fra kunnskapsministeren, sier hun:

- Jeg er usikker på om en eksakt fraværsgrense er veien å gå. Den må i hvertfall ikke være rigid og føre til at flere elever faller ut av skolen.

Hun mener en eventuell innskjerping av reglene bør være nasjonale fordi dette i stor grad vil påvirke elevenes muligheter til å komme inn på universiteter og høyskoler.

Strammere regelverk

SV er med på å stramme inn regelverket for å få ned fraværet i videregående skole.

- Vi stiller oss ikke i veien for et strengere regelverk, men det må gjøres på en fornuftig måte, sier SVs skolepolitiske talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes.

- Fraværet er altfor høyt, det er en kjempeutfordring å få det ned, men det må ikke utformes slik at det er greit å ha 10 eller 15 prosents fravær. Vi vil være en konstruktiv opposisjon og bidra til en innskjerping, sier han.

- Når elever med høyt fravær har fått varsel om at de står i fare for å ikke få karakter i ett fag, kan det være en tøff beslutning å ta for den enkelte lærer. Her må rektorene backe opp lærerne, sier Fylkesnes.

Han påpeker at det høye fraværet skaper tapere i samfunnet og at fraværet er særlig høyt i teorifagene innenfor yrkesfaglig studieretning. Både elever, lærere og foreldre må skjerpe seg.