— Jeg kan forsikre om at vi vil bruke alle tenkelige kanaler, både juridiske og andre, til å kjøre vår sak mot dette skitne anlegget på dørstokken vår. Det sier Irlands utenriksminister Dermot Ahern.

— Vi har ingen fordeler av dette anlegget, men må likevel leve med forurensningen og farene Sellafield representerer, tilføyer Ahern.

Atomgjenvinningsanlegget Sellafield ligger ved Irskesjøen, og har i årevis skapt knuter på tråden mellom Irland og Storbritannia. Irene fikk i går på pukkelen av EU-kommisjonen fordi landet har forsøkt å føre oppgjøret mot Sellafield og Storbritannia gjennom FN-systemet.

Sjelden nabokrangel

I EU-byråkratiet har det vært stor misnøye med at Irland valgte FN-sporet i striden om Sellafield. Oppfatningen er at irene heller bør bringe Storbritannia inn for unionens eget domstolsapparat for påståtte brudd på EU-traktater om atomsikkerhet. Generaladvokat Miguel Maduro hevdet i går at Irland med sin fremgangsmåte har brutt EU-loven.

Etter uttalelser fra irske regjeringsmedlemmer i går å dømme, havner dermed saken i EF-domstolen. Denne domstolen avgjør tvister og konflikter også medlemslandene imellom.

Det hører til sjeldenhetene at medlemsland braker direkte sammen i EUs domstolsapparat. Det oppfattes som politisk dynamitt og direkte uetisk å bringe en nabo for retten, ifølge en representant for EU-kommisjonen som uttalte seg om striden i går.

Norsk taushet

Irene har i årevis vært fortørnet over de radioaktive utslippene til sjøen fra Sellafield-anlegget. De har også uttrykt dyp bekymring over sikkerheten og terrorfaren, og et nytt anlegg som produserer såkalt MOX-brensel, en type atombrensel som består av blanding av plutonium og uran.

Norge var nær alliert med Irland i kampen mot Sellafield inntil problemet med utslippene av det radioaktive stoffet technetium-99 ble løst i 2004. Etter den tid har det politiske engasjementet fra norsk side stilnet hen.

Motstanden mot Sellafield er unison i Irland. En million av landets innbyggere har tidligere sendt postkort til Storbritannias statsminister Tony Blair for å protestere mot virksomheten ved atomanlegget. U2-vokalist Bono og hans kone Ali Hewson har vært frontfigurer i kampanjen.

Nektet inspektører

Storbritannia har heller ikke unngått EUs vrede om Sellafield-anlegget. For snart to år siden truet Kommisjonen med å kjøre sak mot britene fordi de nektet EU-inspektører adgang til visse deler av anlegget.

I fjor lekket 20 tonn høyradioaktiv plutoniumholdig brensel oppløst i syre ut fra et defekt rør og ned i en ståltank på anlegget. Selv om det ikke oppsto radioaktive utslipp, ble hendelsen betegnet som «alvorlig» på den internasjonale skalaen for atomuhell (INES).

EUs energikommissær Andris Pielbags rykket den gang ut og krevde strengere EU-regler for atomsikkerhet.

Den kanskje største utfordringen for britiske myndigheter er de 80 tonnene med plutonium som er lagret inne på Sellafield. Hittil har ingen kommet opp med noen endelig løsning for håndtering av denne tikkende miljøbomben.

NAOKRANGEL: Irland vil ha stengt Sellafield snarest mulig. Utenriksminister Dermot Ahern kaller atomanlegget for «skittent» og krever slutt på den radioaktive forurensningen fra storebror Storbritannia. ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN