ØYULF HJERTENES

Irriterer du deg over kollegaer på jobben? I så fall er du ikke alene, viser en undersøkelse gjort i elleve land av rekrutteringsportalen Monster.

I Europa generelt er kollegaer det største irritasjonsmomentet for 23 prosent av arbeidstakerne.

Charlotte Högfeldt, som er Area Manager for Monster i Norge og Danmark, tror de store forskjellene mellom Norge og Sverige skyldes ulike kulturer.

— Vår erfaring er at det svenske arbeidslivet er mer delegert enn det norske. Det kan gjøre at irritasjonen som rettes mot sjefen i Norge isteden rettes mot kollegaer i Sverige, sier hun.

I undersøkelsen kommer norske arbeidstakere ut som de mest fornøyde. 30 prosent synes det egentlig ikke er noe som irriterer dem ved jobben, mot 7 og 14 prosent for henholdsvis Sverige og Europa generelt.

I Norge er det byråkrati på jobben som er det største irritasjonsmomentet. 30 prosent av de norske arbeidstakerne irriterer seg over skjemavelde og kompliserte og gammeldagse rapporteringsrutiner.

Her er tallet for Sverige 13 prosent.