Ved starten på en to dagers høring framholdt den irske riksadvokaten, Michael McDowell, at anlegget vil øke forurensningen av havområdet mellom Storbritannia og Irland. Han mente også at Sellafield vil bli enda mer utsatt som terrormål.

Irland mener at Storbritannia har brutt Havrettskonvensjonen ved å gi grønt lys for oppstart av et nytt anlegg for produksjon av såkalt MOX-brensel, en blanding av plutonium og uran.

Etter flere utsettelser skal anlegget starte 20. desember, dersom ikke domstolen pålegger britene å vente inntil det foreligger en endelig rettsavgjørelse. Havrettsdomstolens talskvinne, Julia Pope, opplyste mandag at et vedtak om eventuelt midlertidig forføyning vil bli kunngjort før 9. desember.

Bindende

En kjennelse i Hamburg vil være bindende både for Irland og Storbritannia.

Norge og øvrige nordiske land reagerte skarpt da den britiske regjering tidligere i høst ga tillatelse til oppstart av det omstridte MOX-anlegget.

— Norge støtter Irland politisk og moralsk, men irene har valgt å kjøre denne saken alene, ettersom de har de sterkeste rettslige interessene her, sier miljøvernminister Børge Brende til NTB. Men også Norge er bekymret for MOX-anlegget, ettersom det trolig vil føre til økt skipstrafikk med svært farlig last også langs norskekysten.

Radioaktive utslipp

Norges hovedanliggende i forhold til Sellafield er utslipp av stoffet technesium-99, som britene dumper urenset ut i havet. Spor av radioaktiv forurensning fra Sellafield er funnet både i Irskesjøen, i Nordsjøen og oppover langs norskekysten.

Brende sier at technesium-99 kan lagres og renses, men han ser foreløpig ingen tegn til at britene vil foreta seg noe. Den britiske regjering skal ta stilling til en søknad om økte utslipp i desember, og her har den norske regjering engasjert seg sterkt.

— Vi har bedt lovavdelingen i Utenriksdepartementet gjennom relevante internasjonale avtaleverk for å se om det er grunnlag for å ta rettslige skritt for å få stanset dette, sier Brende.

Britene avviser

Under første dags høring i Hamburg ba britene om at kravet om midlertidig forføyning måtte bli avvist. I det britiske svaret heter det at Irland har sagt nei til en invitasjon fra Storbritannia til å føre forhandlinger, med tanke på å finne en minnelig ordning.

— Vi har ingen planer om å gjøre noe som helst, verken på kort eller lang sikt, som vil skade livet i Irskesjøen, sier britene.

I den irske klagen heter det at MOX-anlegget er sårbart for ulykker og at Sellafield vil framstå som et enda mer fristende mål for terrorister.

Etter terrorangrepene i USA 11. september har Storbritannia og andre europeiske land innført flyforbud over atomkraftverk. Frankrike har gått så langt som å sette opp bakke-til-luft-raketter ved et gjenvinningsanlegg i Cap la Hague.

(NTB)