Opplysningene om denne tapsposten kom fram da konsernsjef Unni Steinsmo og visekonsernsjef Reidar Bye fredag presenterte SINTEFs årsregnskap for 2005 på en pressekonferanse i Trondheim.

– Dette har vært en alvorlig og vanskelig sak. SINTEF har tatt lærdom av det her. Vi har tatt tak i alle forhold som skapte denne situasjonen, sa Unni Steinsmo.

Økokrim har ennå ikke avsluttet etterforskningen av Iran-saken, og Steinsmo sa at SINTEF ville ha satt pris på en raskere avklaring. Hun understreket at SINTEF samarbeider med Økokrim, og at det er viktig for SINTEF at alle fakta kommer fram.

Årsregnskapet for SINTEF-gruppen viser et resultat på 59 millioner kroner i 2005, en forbedring på 83 millioner kroner fra 2004, da det ble et underskudd på 24 millioner kroner.