De to irakerne deltok i det femte i rekken av kurs i samfunnsbygging og utvikling innen blant annet politi— og redningstjenester som arrangeres i regi av NATOs Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå.

– De har fortsatt ikke dukket opp verken på Jåttå eller hotellet. De har heller ikke tatt kontakt eller blitt observert noe sted, sier informasjonssjef Helene Wulff Langeland i JWC til NTB lørdag.

Forsvinningen er så langt ikke offisielt definert som en politisak, all den tid de to irakerne har lovlig visum og er som gjester av riket å regne.

– De har anledning til å bevege seg fritt i Norge fram til visumperioden utløper mandag. Inntil da er det faktum at de uteblir fra kurset først og fremst en sak mellom dem og irakiske myndigheter, sier Langeland.