JOHN LINDEBOTTEN

Situasjonen er den at han selv kan velge om han vil reise tilbake til Irak eller bli værende her.

Morten Hansen, som er ass. avdelingsleder ved oppholdsavdelingen i Utlendingsdirektoratet, UDI, forklarer irakerens situasjon slik:

— Han har fått avslag i UDI på søknad om asyl og på søknad om oppholdstillatelse. Disse avslagene er anket, og de er for tiden til behandling i klagenemnden i UDI.

— Og hvis avslagene opprettholdes, hva skjer da?

— Teoretisk kan irakeren da gå videre til domstolene og få sin sak behandlet der.

— Men uansett er situasjonen i Irak slik for tiden at ingen kan tvangssendes tilbake dit. Retur til Irak kan inntil videre bare skje på frivillig basis, og slik har situasjonen vært i flere år.

— Dette betyr at selv om irakeren får avslag på sin søknad om asyl eller oppholdstillatelse i klagenemnda, så er det ikke mulig å sette et slik vedtak ut i livet, sier Morten Hansen.