Under en pause i regjeringsforhandlingene tirsdag ble Stoltenberg, Haga og Halvorsen møtt av Attac-medlemmer ikledd oransje kjeledresser som fangene på Guantanamo, og svarte hetter som irakerne i Abu Ghraib-fengselet.

Rundt 30 demonstranter ropte taktfast at alle norske styrker må trekkes ut av Irak, også dem som er der på NATO-oppdrag. Men så langt ville ikke Stoltenberg forplikte den rødgrønne regjeringen.

– Det alle de tre partier er enige om, er at styrker som er sendt fra Norge til Irak, skal hentes hjem. Alt annet er et forhandlingsspørsmål, sier Ap-lederen.

Neste uke

De rødgrønne partiene fortsetter tautrekkingen om en regjeringserklæring, som etter alt å dømme blir lagt fram i begynnelsen av neste uke, kanskje til og med før kong Harald åpner Stortinget tirsdag 11. oktober.

De tre partilederne holder på disiplinen og svarer konsekvent ikke på spørsmål som har med posisjoner og kompromisser å gjøre.

– I dag har vi jobbet oss gjennom verdigrunnlaget for en ny regjering, selve åpningskapittelet i Soria Moria-erklæringen. Dessuten har vi gått gjennom kriminalpolitikken, sier Haga.

Mindre grupper har jobbet parallelt med de tre partiledernes møte, og her var tirsdagens temaer næringspolitikk, miljø i utvidet forstand, helse og økonomi. Men det er fortsatt slik at «ingenting er ferdig før alt er ferdig», som Stoltenberg uttrykker det.

Handlingsrom

Ledelsen for Statistisk sentralbyrå holdt tirsdag en redegjørelse for de rødgrønne om tilstanden i norsk økonomi og det økonomiske handlingsrommet for en ny regjering. Ifølge Haga var det ingen store overraskelser.

Alle tre snakker ellers på autopilot om god stemning, fruktbare samtaler og konstruktiv forhandlingsvilje.

Underhånden sies det til NTB at framdriften er som ventet i slike forhandlinger og at de virkelig sammenstøtene, der nøkkelposisjoner kanskje må oppgis, først kommer mot slutten av uken.

Uansett ser det ut til at de tre ikke vil legge fram noen erklæring fredag, da navnet på vinneren av Nobels fredspris blir kunngjort.