Flere steder i NOKAS-dommen slår tingretten fast at Toska har hatt en sentral rolle i ranet mot Postens brevsenter. Han er foreløpig ikke tiltalt for dette ranet.

Retten har lagt vekt på en rekke likhetstrekk mellom NOKAS-ranet og ranet mot Postens brevsenter, blant annet flukt med ventende biler, bruk av automatgevær av typen Zastava, og ammunisjon med arabisk skrift. Både i Nokas-ranet og under brevsenterranet ble det skutt mot politiet.

Retten legger til grunn at NOKAS-ranet og andre ran hvor det brukes eller trues med automatvåpen vil kunne kvalifisere til tidsuavgrenset forvaring.

Stavanger tingrett understreker at Toska ikke tidligere er dømt for ran. Men tingretten lar det likevel skinne gjennom at den gjerne ser for seg at 30-åringen dømmes til forvaring ved en senere anledning, skriver Stavanger Aftenblad.

– Rettens tvil på dette punkt skyldes blant annet også at det i andre ennå ikke rettskraftig avgjorte saker mot Toska lett vil kunne framkomme forhold som kan kaste et endret lys over behovet for forvaring. Retten vil således ikke se bort fra at vurderingen i forhold til forvaring vil kunne endre seg under ankeinstansens behandling, eventuelt ved en behandling i Høyesterett, sier tingretten.