Samtidig med at Kina satser stort på miljøenergi, investerer det såkalte Oljefondet 1,5 milliarder kroner i miljøskadelig kull— og oljeindustri i landet.

– Vi har gått nøye gjennom Oljefondets investeringer innen energi i Kina i fjor, og vi har funnet ut at de investerte 1,5 milliarder kroner i olje og kull, mens de bare investerte 14 millioner kroner i fornybar energi, sier Rasmus Reinvang, seniorrådgiver i WWF, til NRK.

Hver time monteres en ny vindmølle i landet. Men ifølge WWF er den kinesiske kull- og oljeindustri-en en av verdens største miljøtrusler.

– Det er ikke der vi ønsker å legge pengene våre hvis vi vil ha en bærekraftig global utvikling, sier Reinvang.