Under en høring i forsvarskomiteen i dag forsikret forsvarsministeren at hun selv og forsvarssjef Sigurd Frisvold har tatt organisatoriske grep som skal sørge for bedre samordning mellom Forsvarsdepartementet og Forsvarets militære ledelse. Dette skal redusere mulighetene for framtidige misforståelser om instrukser som blant annet gjelder bruk av omstridt ammunisjon.

Departementet og Forsvarets overkommando skal flytte sammen på Akershus innen neste sommer, og den daglige kontakten dette medfører, vil ifølge Krohn Devold skape en helt annen samkjøring enn i dag.

Høringen avdekket ingen nye opplysninger om hendelsesforløpet eller nye uttalelser om ansvarsforhold. Forsvarsministeren fastholdt at departementet hele tiden har hatt kontroll med Forsvaret, selv om man ikke har drevet detaljstyring av de rundt 35.000 ansatte.

— Enkelthendelser betyr ikke at Forsvaret ikke er under kontroll, sa hun.

Med henvisning til den mye omtalte pressemeldingen om klasebomber, som ingen i Forsvaret sentralt hadde lest, bemerket Sp-leder Odd Roger Enoksen at integrering av to parter som ikke visste noe, knapt ville ha hjulpet i denne saken. (NTB)