Undersøkelsen er gjort fra mai til september 2006 for å kartlegge danskers rettsfølelse.

Det interessante var at jo nærmere informantene kom på gjerningsmannen, jo mildere ville de ha ham straffet.

I et skjemaintervju svarte 62 prosent at straffene i Danmark var for milde. Da de fikk lese syv eksempler på rettssaker, ønsket 58 prosent å dømme den tiltalte mildere enn rettspraksis tilsier.

Fire av sakene fikk de også se på film. Da mente 41 prosent at den tiltalte burde få enda mildere straff enn de hadde anslått da de bare leste referat av saken.

Under debatter etter filmene gikk de langt inn i livene til de ulike gjerningsmennene, og analyserte hvilke negative konsekvenser et fengselsopphold kunne få for dem.

— Undersøkelsen viser at forestillingen om den kriminelle er splintret. De fleste kriminelle blir ikke bedre av å sitte i fengsel. Men det er jo bra dersom fengsel på Vestlandet jobber for å gjøre holdningene mer humane, sier professor i kirminologi Niels Christie.