TORGEIR VØLSTAD

— Det er synd for samfunnet at kvinner fortsatt i stor grad velger typiske kvinneyrker, og det er synd at menn fortsatt velger typiske mannsyrker. Dette bidrar til å sementere kjønnsbaserte forskjeller. Alle ville ha tjent på at yrkesvalg ble mindre styrt av kjønn, sier likestillingsdirektør Long Litt Woon.

Helse og skole

I morgen presenteres årets stud.mag-undersøkelse som Norsk Gallup har utarbeidet for landets største regionaviser. Studentene spørres blant annet om motivasjonen for å velge som de har gjort.

Til utsagnet «Studiet leder til et interessant yrke» er snittskåren for fysioterapistudentene 3,7 på en skala fra 1 (utsagnet stemmer ikke i det hele tatt) til 4 (stemmer i stor grad). Nærmest følger førskolelærer- og radiografstudentene med en snittskår på 3,5.

Til utsagnet «Studiet leder til et yrke med høy anseelse og status» svarer førskolelærerne 1,9, radiografene 2,0 og fysioterapeutene 2,1. Ingen andre studiegrupper skårer så lavt på denne påstanden.

Faktisk er det slik at kombinasjonen av høy forventning til trivsel i yrket og lav forventning til status og anseelse er unik for disse studentene.

Typisk kvinner?

Blant fysioterapistudentene er 7 av 10 kvinner, 8 av 10 radiografstudenter er kvinner og hele 9 av 10 førskolelærerstudenter er kvinner.

Eldre og mer etablert

Stud.mag.-undersøkelsen viser også at studentene i de tre typiske jentefagene har høyere snittalder enn i andre fag. De har oftere samboere eller er gift, og har flere barn enn andre studenter.

Hele 23 prosent av førskolelærer- og 17 prosent av radiografstudentene bor i leilighet eller hus som de selv eier. De er altså mer etablert med familie og partner enn studenter i andre fag og utdanninger.

— Er det slik at disse studentene opplever at de står friere til å velge utdannelse ut fra interesse siden mange allerede har en partner å dele ansvar og utgifter med?

— Det kan nok stemme, men også andre faktorer kan spille inn - som for eksempel opptakskrav, hvor krevende studiet er i forhold til å kombinere med barn samt et ønske om å velge et kort studium, sier Ole Fredrik Ugland i Norsk Gallup.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende