Dette var også et av hovedtemaene da Business Region Bergen arrangerte konferansen Grow 09 i Salem konferansesenter i forrige uke. Flere av foredragsholderne var opptatt av å forklare hvordan IT kan settes inn for å løse de truende miljø— og klimaproblemene.

Fra Danmark hadde arrangøren hentet fremtidsforskeren Jesper Bo Jensen. Han forklarte hvordan fremtidens bybebyggelse fra å være forbrukere av energi vil være 0-brukere. Ja, de vil produsere sin energi selv og endatil bli nettoleverandører til nettet.

  • Den første hustypen sørger selv for energiforsyning gjennom et eget styringssystem. Hvitevarer og andre «produksjonsanlegg» inngår husets energiforsyning forklarte Jesper Bo Jensen.

Overskudd

  • Plus-energi huset har egen energiproduktion via f.eks. et tak med solceller som produserer strøm. Kanskje har de også eget brenselscelleanlegg. På den måten kan huset levere strøm til nettet når det passer, og få strøm tilbake når det er nødvendig.

Dette fordrer naturligvis en innsats av høyteknologi. Bergens klimasjef, Eva Britt Isager, var opptatt av dette da hun presenterte de lokale utfordringene i forhold til klimaet. I Bergen handler det ikke bare om å redusere klimautslippene fra oppvarming, avfallsbehandling og transport. De årvisse oversvømmelsene på Bryggen er sterke påminnelser om at det også er viktig å tilpasse seg den klimaendringen som er i gang, fortalte Eva Britt Isager til forsamlingen.

Intelligent transport

Intelligente transportsystemer spilte en fremtredende rolle på Grow 09. Flåtestyring er et begrep som i senere tid er blitt mer og mer kjent hos driftsledere og yrkessjåfører. Flåtestyring innebærer bruk av en datalogger som installeres i kjøretøyet, og som samler opplysninger fra satellitter, GPS, og/eller fra kjøretøyets elektroniske system. Opplysningene overføres deretter trådløst til datasentre ved bruk av SIM-kort som er i dataloggerne.

Tide prøver ut

I Bergen prøver Tide Buss ut forskjellige systemer for såkalt «flåtestyring». Bl.a. ett fra SAGA system Norge AS. Opplæringskonsulent Leif-Jørgen Ulvatne snakker om navigasjonssystemer med «uhyggelig» nøyaktighet.

  • Utstyret koster bare noen tusen kroner pr. buss. Det leverer informasjon om kjøreatferd og kan rapportere om for eks. for hurtig akselerering, bråbremsing eller hvor mye sjåføren bruker girstangen.
  • Resultatene kan sjåføren få via e-post til bussen så snart han tar en pause.

— Hva forventer Tide seg av dette?

  • Vi regner med at dette vil påvirke kjøreatferden til den enkelte sjåfør, slik at kjøringen blir mer smidig og behagelig. Og det regner vi med vil gi en bra reduksjon i drivstofforbruket og klimautslippene, sier Leif-Jørgen Ulvatne.

Etter en prøvetid på 3-4 måneder skal Tide nå evaluere resultatene og trolig gå til permanent innkjøp av et av dem, opplyser Ulvatne.

Transnova

Staten har også engasjert seg på dette området. Et prøveprosjekt, Transnova, skal gjennomføres over tre år med det mål å utvikle avanserte styringssystemer for transportområdet. Utviklingen av dette er lagt til høyteknologimiljøet ved NTNU og SINTEF i Trondheim. I prosjektperioden vil staten bruke 50 millioner kroner pr. år, men målet er at prosjektet skal bli permanent når prøveperioden er over.

FREMTIDSRETTET: Svømmehallen og den nye videregående skolen på Nygårdstangen skal bygges med tanke på mest mulig effektiv utnyttelse av energi. Plasseringen tett ved byens mest sentrale kollektivknutepunkt bidrar også til reduserte klimautslipp. ILL: Arkitektfirmaet KHR
Eirik Brekke