Hvis det var en jobb hun søkte, ville Veronica stått meget sterkt, men resultatet av testene skal gi lagretten et bilde av den tiltaltes personlighet. Og det er noe annet.

Veronica har en hukommelse over gjennomsnittet og er åpenbart intelligent. Selv om testene ble gjennomført på engelsk havnet Veronica godt over det som er gjennomsnittet for en engelsk befolkning.

Derimot scoret hun ikke høyt på evnen til å la seg påvirke og hun havnet på gjennomsnittet for karaktertrekket å unngå konflikter.

Testene viser visse tvangsnevrotiske holdninger. Hun legger lokk på sine følelser, men scorer meget høyt på sosial ansvarsfølelse.

Veronica havnet på gjennomsnittet da Gudjonsson målte hennes tilbøyelighet til å være dominerende.

— En følelsesmessig stabil, men noe innadvendt personlighet. Ingen tegn overhodet på personlighetsforstyrrelser, sa vitnepsykologen.

Testene kunne imidlertid tyde på at Veronica ikke er helt åpen når man kommer inn på hennes angst og nevroseproblemer, sa Gudjonsson.

I en test vurderte hun seg selv opp mot slik hun selv ønsket å være. Ifølge vitnepsykologen ønsket Veronica at hun var tøffere og ikke hadde så lett for å synes synd på folk.

Om ektemannen sa hun at han var myk, mild, noe forsagt og litt fjern. Søsteren Kristin ville hun ikke snakke om fordi hun ikke lenger kjente henne. (NTB)

GODT SKUSSMÅL: Veronica Orderud fikk et meget godt skussmål i dag. Her sammen med forsvarer Heidi Ysen.