ATLE ANDERSSON

Solberg opplyser til BT at hun i går instruerte Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda om å prioritere disse sakene.

Bare på Vestlandsheimen Statlige Mottak i Bergen oppholder det seg nær 30 barn og ungdommer som har ventet mellom tre og seks år på å få avklart sin skjebne i Norge.

Ikke amnesti

Pålegget fra statsråden gjelder omgjøringsanmodninger fra barn— og barnefamilier som har vært i Norge i to år eller mer etter at de fikk endelig avslag på asylsøknadene. Omgjøringsanmodningene må fremmes innen utgangen av mai i år.

Men kommunalministeren gir ikke etter for kravet fra dem som vil innføre amnesti for barn som har oppholdt seg lenge i asylmottak rundt om i landet.

— Jeg ønsker ikke å innføre amnesti eller ordninger som gir automatisk rett til fornyet saksbehandling etter et bestemt antall år for barn og barnefamilier.

Frykter tilstrømning

— Hvorfor ikke?

— Fordi det ville kunne medføre økt tilstrømning av barnefamilier uten beskyttelsesbehov. Dessuten risikerer vi at flere familier blir værende etter et endelig avslag. Disse barna utsettes derfor for et utilbørlig press og lang oppholdstid i mottak, sier kommunalminister Erna Solberg til BT.

SV har tidligere tatt til orde for at asylbarn-familiene som har fått avslag, men har oppholdt seg i mer enn tre år, bør få opphold på humanitært grunnlag.

Barneombudets krav

Barneombudet har dessuten krevd lovfestet rett til ny saksbehandling, men så langt vil altså ikke Høyre-statsråden gå.

I henhold til utlendingsloven har departementet ikke anledning til å instruere om lovtolkningen, skjønnsutøvelsen eller utfallet av enkeltsakene. Men Solberg sier hun her har brukt sin rett til å instruere UDI og Utlendingsnemnda om å prioritere en bestemt i gruppe i søknadsbunkene.

I tillegg til barn og barnefamilier i mottak, gjelder Solberg-initiativet også barn som er plassert i fosterhjem og barnevernsinstitusjoner.

INSTRUKS: Kommunalminister Erna Solberg pålegger utlendingsmyndighetene om å få asylbarnsaker frem i behandlingskøen.<p/> ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE