En som har rusproblemer og som gjerne vil komme ut av det, har krav på hjelp fra helse— og sosialtjenesten i kommunen. Det offentlige hjelpeapparatet har plikt til å gi råd og veiledning om hjelpetiltak, også til familien.

Hvis det er behov for det og rusmisbrukeren ønsker det, skal sosialtjenesten være behjelpelig med å sørge for behandlingsopplegg. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, skal kommunen sørge for behandlingsplass. Hvis egnet plass ikke kan skaffes, skal det settes i verk midlertidige tiltak.

Sosialtjenesten skal også legge til rette nødvendige tiltak etter at behandling på en institusjon er avsluttet. Rettighetene er hjemlet i Lov om sosialhjelp, kap 6.

Rusmiddelvern i Hordaland

Askøy Behandlingssenter 5307 Ask, tilbyr rusmiddelbehandling og forebyggende behandling.Tlf 56 14 90 50 Faks 56 14 97 50

Floni-kollektivet 5936 Manger, er et bo- og arbeidskollektiv for unge narkomane.Tlf 56 37 31 58 Faks 56 37 13 10

Framnes kursted 5713 Vossestrand, har tilbud om rusmiddelbehandling og forebyggende behandling.Tlf 56 52 24 05 Faks 56 52 24 50

Kalfarkollektivet Kalfarveien 88 A 5018 Bergen er et kollektiv for rusmisbrukere.Tlf 55 32 62 82 Faks 55 32 25 37

Stiftelsen Bergensklinikkene Postboks 297 5804 Bergen. Besøksadr.: Vestre Torggate 11. Bergensklinikkene tilbyr rusmiddelbehandling og forebyggende behandling.Tlf 55 90 86 00 eller 55 90 86 13 Faks 55 90 86 10

Under Bergensklinikkene finner vi:Akuttklinikken Nye Sandviksvei 84 5035 Bergen, Tlf 55 90 87 00 Faks 55 90 87 10Poliklinikken Vestre Torvgt. 11 5015 Bergen, Tlf 55 90 86 50 Faks 55 90 86 10 Hjellestad-klinikken Flyen 30 5259 Hjellestad, Tlf 55 90 88 00 Faks 55 90 88 10

Rusmiddelvern i Sogn og Fjordane: Det fylkeskommunale tilbudet til rusmiddelmisbrukere er lagt inn under de voksenpsykiatriske poliklinikkene i Sogndal, Førde, Florø og på Nordfjordeid. Ved disse klinikkene er det ansatt rusmiddelkonsulenter. Institusjonstjenester kjøpes utenom fylket.

Behandlingssteder andre steder i Norge: Holmenveien 7 Korttidsinstitusjon i Oslo for rusmiddelmisbrukere i regi av Kirkens Bymisjon.

Phoenix House Haga Behandlingssenteret for rusmisbrukere ligger ved Mysen i Østfold.

Stiftelsen Klokkergården Et helhetlig tilbud i Oslo til ungdom med rus- eller atferdsproblemer.

Fredheim Stiftelsen Fredheim i Ringsaker er en institusjon for rusmisbrukere med lang ruskarriere.

Klinikk Nor Minnesota-klinikk i Lebesby i Finnmark.

Borgestadklinikken Borgestadklinikken er et behandlings- og kompetansesenter for rusrelatert problematikk, og er blant de største rusinstitusjoner i landet.

Sauherad Samtun Et terapeutisk samfunn i Telemark som driver med rehabilitering av stoffmisbrukere over 18 år.

MARIO Metadonassistert rehabilitering i Oslo MARIO er et nasjonalt kompetansesenter og regionsenter for helseregion øst. Stiftelsen Solliakollektivet Solliakollektivet på Reinsvoll er et bo- og arbeidskollektiv for rehabilitering av rusmisbrukere. Oppholdet på Sollia er basert på frivillighet.

Revita-senteret Behandlingssenter for alkohol- og pilleavhengige mennesker i alle aldre og fra hele landet. Behandlingen følger Minnesotamodellen.

Bjerketun Bjerketun er et privat kurssted for alkohol- og blandingsmisbrukere. Stedet arbeider etter Minnesota-modellen.

Stiftelsen Kjønnerød Gård Kjønnerød Gård er et arbeids-, bo- og treningstilbud til rusmiddelmisbrukere. Gården ligger i Ramnes kommune i Vestfold.

Tyrilistiftelse Her finner du info om Tyrili sine ulike enheter og aktiviteter.

Behandlingssteder andre steder i verden:

Dianova Dianova har behandlingstilbud i mange land.