Gjerningsmannen bak massakren på Utøya og bombingen i Oslo har omgitt seg med flere meningsfeller på nettet. I manifestet som han offentliggjorde like før tragedien, nevner han spesielt bloggeren Fjordman som en viktig inspirasjonskilde.

Fjordman er hyppig sitert i dokumentet. Breivik oppgir også bloggeren som sin favorittforfatter i intervjuet han har laget med seg selv, og omtaler ham som svært talentfull.

Han skriver blant annet at den eneste forskjellen på de to er at han selv er en "bevæpnet motstandskjemper".

Fjordman skal også være paranoid og redd for å bli avslørt, ifølge manifestet.

Hemmelig identitet

Frilansjournalist Øyvind Strømmen er en av svært få som har fulgt den høyreekstreme kretsen rundt Fjordman tett via nettet. Han sier at bloggeren er omgitt av hemmelighold.

— Han er norsk og fra Trøndelag. Ytterst få vet hvem han er, men han skal ha truffet enkeltpersoner i miljøet. Teoretisk sett kan det også være flere mennesker som skjuler seg bak navnet, sier Strømmen.

Fjordman hadde oppdaterte innlegg på egen blogg frem til årsskiftet 2005/2006. Innleggene er skrevet på engelsk og er preget av sterk motstand mot muslimsk innvandring.

"Muslimsk innvandring er en invasjon som vi kunne ha stoppet, men på grunn av dumskapen til vestlige politikere tillater vi millioner av dem. Nå må vi leve med de fryktelige konsekvensene av disse beslutningene (.)."

Møtte aldri gjerningsmannen

Ifølge Anders Behring Breivik kom han først i kontakt med Fjordman seks måneder etter at han hadde begynt arbeidet med manifestet sitt.

Både Breivik og Fjordman har vært aktive på nettstedet gatesofvienna.bloggspot.com. Etter massakren på Utøya har Fjordman skrevet flere innlegg der han tar sterk avstand fra det som har skjedd. Han skriver også at han aldri har møtt gjerningsmannen fysisk.

"Jeg har ingen idé om hva som fikk ham til å handle på denne måten. Jeg har ikke spesialtilgang til en gal manns hjerne".

Fjordman oppgir at han kjenner en av dem som var på Utøya og gjemte seg for Breivik. Denne personen skal ha overlevd. Men hendelsen skal ha gjort et sterkt inntrykk på bloggeren.

Counterjihadister

Breivik nevner også Robert Spencer som en inspirasjonskilde og anbefaler alt han har skrevet til leserne av manifestet. Spencer driver blant annet nettstedet Jihadwatch.org. Også han har de siste dagene skrevet innlegg der han tar sterk avstand fra terroren i Oslo og på Utøya.

Flere i miljøet som har inspirert Breivik, bruker betegnelsen counterjihadist om seg selv. De er høyreekstreme og har, ifølge Øyvind Strømmen, også koblinger til europeisk nyfascisme, men er ikke nynazister.

— Denne tenkningen er ganske omfattende og utbredt på nettet. Det finnes også en hard kjerne av mer dedikerte medlemmer der noen fysisk har truffet hverandre, men det er vanskelig å anslå hvor stor denne kjernen er, sier frilansjournalisten.

I manifestet Anders Behring Breivik offentliggjorde før massakren på Utøya, forteller han blant annet om et stiftelsesmøte for en antimuslimsk organisasjon for tempelriddere i 2002, der personer fra flere europeiske land var til stede.

Vil ligne Max Manus

Breivik skal ha hatt kodenavnet Sigurd Korsfareren og ellers brukt symbolikk knyttet opp til tempelriddere og korstog. Han er også avbildet i uniform med korstogsymboler.— Bruken av denne retorikken er kjent for meg. Det handler om kampen mot islam og den stolte historien. Det røde korset på den hvite bakgrunnen er også et sterkt symbol. Men jeg har ikke hørt om stiftelsen av denne tempelridderordenen, sier Strømmen.

Han sier at det er lite oppfordring til direkte vold i de bloggene og forumene han har fulgt. Men bloggeren Fjordman skal ha vært på grensen til å true med dette, ifølge journalisten.

— Når ledende politikere omtales som landsforrædere og de mener vi står overfor fremmede krefter som vil utslette europeisk kultur, så er ikke voldsbruken langt unna. De ser på seg selv som motstandskjempere i samme klasse som Max Manus. Det som er overraskende i denne saken er det enorme omfanget av tragedien, sier han.

INSPIRASJON: På nettstedene gatesofvienna.com og jihadwatch.com har Anders Behring Breivik oppgitt at han fant inspirerende innlegg som stemmer med hans egne holdninger. Representanter for nettstedene har tatt sterk avstand fra terroren i Oslo.
skjermbildejihad_2.jpg
MANIFESTET: Det voldsomme dokumentet på 1500 sider er spekket med høyreekstrem ideologi og informasjon om planleggingen av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya.
FORBILDE: Oklahomabomberen Timothy McVeigh nevnes flere ganger i manifestet til Anders Behring Breivik. McVeighs bombeangrep drepte 168 mennesker i 1995.